TRUSTED QUALITY SERVICES

Better Biomass NTA 8080 certificering

Wat is biomassa?
Biomassa is een organische stof die voorkomt uit (voorheen) levend materiaal. Hiermee maakt biomassa deel uit van de korte koolstofketen, waarmee CO2 reductie gerealiseerd kan worden. In de praktijk komt biomassa voort uit twee soorten bronnen:
1) teelt of kweek uit land- of bosbouw
of
2) als reststroom uit een proces of product.
Voorbeelden van de eerste categorie zijn bijvoorbeeld energiegewassen als koolzaad, geteelde grassen, palmolie, hout en jatropha. Ook reststromen zijn zeer divers: van dierlijke bronnen en mest tot groente, fruit & tuinafval en afvalhout.  Deze verscheidenheid aan biomassa bronnen, leidt tot een zo mogelijk nog breder spectrum van afzet en toepassingen.

Duurzaamheid van biomassa
De duurzaamheid van biomassa is afhankelijk van de gehele productie-, handels- en gebruiksketen . De duurzaamheid wordt bepaald door bijvoorbeeld de  teeltwijze, de verwerking, het vervoer binnen de keten, de energieopwekking en eventuele  concurrentie met voedselgewassen. Het NTA 8080 schema is toepasbaar op het hele spectrum: zowel vaste, vloeibare als gasvormige biomassa.

De werkgroep 'Duurzaamheidscriteria voor biomassa' heeft onder leiding van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een Nederlandse Technische Afspraak gemaakt, te weten de NTA 8080. Deze NTA 8080 geeft de criteria voor de duurzaamheid van biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. Deze criteria zijn gebaseerd op de bekende Cramer-criteria. De criteria uit de NTA 8080 hebben betrekking op:
  • - reducties van broeikasgasemissies,
  • - concurrentie met voedsel en/of andere lokale toepassingen,
  • - biodiversiteit,
  • - milieu, welvaart en welzijn.

Certificatie
Certificatie volgens de NTA 8080 norm is mogelijk op basis van het certificatieschema NTA 8081. QS Certification is actief lid van het Collega van Deskundigen van NEN en tevens erkend om de NTA 8080 toetsing en certificatie voor u te verzorgen.

NEN beheert het register van NTA 8080 gecertificeerde organisaties, klik hier voor inzicht in het register. 
Voor meer informatie over het certificatieproces, kunt u hier het NTA8081 Certificatieschema downloaden.

DOWNLOAD
Handboek certificering van vaste biomassa
 

Meer informatie

Voor meer informatie over NTA 8080 certificering of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Jorn Bronsvoort of mevr. Mariël Rouschop, via +31 (0)88 166 2000.

 

Aanverwante dienstverlening
 

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Cursusdata Elektromoflassen 2017 bekend

Vanaf februari 2017 is het mogelijk om voor PE-Elektromoflassen NTA8828 opgeleid en gecertificeerd …

ARN brengt biogeen CO2 op de markt

ARN vergist sinds eind 2012 groente-, fruit- en tuinafval uit de regio Nijmegen. Uit het …

Opleiding, examen en persoonscertificatie PE-Elektrolassen NTA8828:2016

Aanvulling op overgangsregeling NTA 8828:2016

Onlangs is er door NEN een wijzigingenblad gepubliceerd met o.a. een wijziging omtrent de …