TRUSTED QUALITY SERVICES

Opleiding, examen en certificatie NTA8828

Nieuwe normeisen

De NTA 8828:2016 bevat nieuwe eisen voor het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen. Deze norm is gemaakt door marktdeelnemers en belanghebbenden (leidingbeheerders, aannemers, leveranciers, kennis- en keuringsinstellingen) en heeft tot doel de kwaliteit en de betrouwbaarheid van elektrolasverbindingen in PE-leidingen en -hulpstukken te verbeteren. Hiermee is de oorspronkelijke norm uit 1994 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden en materialen.

Vakbekwaamheid verder vergroten

Naast enkele technische veranderingen in de lasmethode, is er binnen de NTA 8828 meer aandacht voor de omgang met PE-materiaal en -materieel. Aansluitend hierop vereist de NTA 8828 een uitgebreidere vorm van opleiding, examinering en persoonscertificatie voor de lasser. Het werken met een persoonscertificatie conform de NTA 8828 is de nieuwe voorwaarde vanuit de netbeheerders.
 

Opzet en locatie

QS Certification biedt het gehele traject van theorie- en praktijkopleiding, examens en certificatie aan. Om een efficiënt opleidingstraject te realiseren, ondersteunt QS u wat betreft planning en logistiek, door materieel en materialen op locatie beschikbaar te hebben. Daarnaast zijn via een digitale omgeving de dagdelen per cursist te boeken, alsook het theorie-examen. De individuele cursist wordt hierna automatisch geïnformeerd over locatie, tijd en praktische details.

De opleiding PE-Elektrolassen NTA 8828 bestaat uit het volgende programma:
    -    12 uur theorieonderwijs
    -    12 uur praktijkonderwijs
    -    4 uur praktijkexamen, 1 uur theorie-examen

Binnen Nederland zijn er meerdere opleidings- en praktijkexamenlocaties beschikbaar,  die zich uitstekend lenen voor een effectief opleidingstraject. Tevens zijn er op aanvraag mogelijkheden voor opleidings- en examentrajecten met verkorte doorlooptijden.
 

Lesprogramma

NTA8828 Elektrolassen

De cursist leert de in de infrastructuur vereiste lasmethode kennen en krijgt inzicht in het toepassingsgebied, de materiaaleigenschappen en inspectie- & rapportagevereisten. Vanuit een brede technische basis wordt de onderliggende theorie van lasverbindingen toegelicht en worden de onderdelen van het lasproces en bijbehorende handelingen besproken, dit allemaal in aansluiting met de eigen praktijksituatie.

 

In de praktijk wordt geoefend met het beoordelen van het materiaal, het afstellen van het materieel en het omgaan met veldomstandigheden. Ook bieden wij de cursist veel praktijkoefeningen die een stevige basis geven voor het examen.
Na afloop beschikt de deelnemer over voldoende basiskennis over kunststoffen en het lasproces, en is de lasser uitstekend voorbereid om te werken volgens de nieuwe eisen.
 

Examen en certificering

Het praktijkonderdeel van het examen bestaat uit het maken van vier verbindingen en hulpstukken, welke worden beoordeeld door een onafhankelijke examinator. Deze examenstukken dienen na beproeving in het laboratorium te voldoen aan de norm. Het theorie-examen omvat een elektronisch meerkeuze-examen afgenomen op een gespecialiseerde locatie naar keuze binnen Nederland.

Voldoen alle drie de onderdelen van het certificatietraject (theorie- en praktijkexamen inclusief laboratoriumtest),  dan ontvangt de cursist het certificaat en een persoonsgebonden laspas. Dit certificaat en de bijbehorende laspas hebben een geldigheidsduur van twee jaar. Verlenging is mogelijk na een nieuw examen.
    

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding, examen en persoonscertificatie van lassers kunt u contact met ons opnemen.
Ook voor een vrijblijvende offerte staan mw. Janine van de Ven en dhr. Jorn Bronsvoort u graag te woord,  via 088 166 2000.
 

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Lastoezichthouders QS inzetbaar voor NTA 8828 inspecties

Vanaf vandaag heeft QS Inspection voor NTA 8828:2016 gecertificeerde lastoezichthouders beschikbaar …

Cursusdata Elektromoflassen 2017 bekend

Vanaf februari 2017 is het mogelijk om voor PE-Elektromoflassen NTA8828 opgeleid en gecertificeerd …

QS realiseert nu ook de NEN-EN-ISO/IEC 17025 accreditatie

Accreditatie zorgt voor gerechtvaardigd vertrouwen in geleverde producten en diensten. Middels …

NTA 8080 Certificering heet voortaan Better Biomass

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa …