TRUSTED QUALITY SERVICES

Verification of listing in the Dutch Renewable Energy Register

Inboekverificatie REV
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Regeling Hernieuwbare Energie vervoer van kracht. Een nieuw onderdeel van deze Regeling is de inboekverificatie, als verplicht onderdeel voor bedrijven die inboeken in het Register Energie voor Vervoer (REV) in het kader van hun jaarverplichting. De jaarverplichting heeft betrekking op benzine, diesel, vloeibare biobrandstoffen en/of vloeibare hernieuwbare brandstoffen die zijn geleverd aan wegvoertuigen of spoorvoertuigen in Nederland.
 
Het verplichte aandeel hernieuwbare energie in 2015 is 6,25%, geleidelijk oplopend naar 10% in 2020. De jaarverplichting wordt uitgedrukt in Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's). Een HBE vertegenwoordigt 1 GJ hernieuwbare energie geleverd aan vervoer in Nederland.
 
De NEa eist een verificatieverklaring van een onafhankelijke verificateur. Hieruit moet blijken dat de ingeboekte hernieuwbare energie aan alle wettelijke vereisten voldoet en tevens is gekoppeld aan een duurzaamheidscertificatie. De eventuele toepassing van dubbeltellende biobrandstoffen kan ook onderdeel zijn de verificatieverklaring.
 
Dienstverleningspakket Jaarafsluiting inboeken
QS kan de toetsing en verificatieverklaring 'Jaarafsluiting inboeken' voor u verzorgen.  De verificatie vindt plaats na afsluiting van het boekjaar maar vóór 1 april van opvolgende jaar. Voorafgaand aan de verificatie van inboekingen, stellen wij samen met u naar een plan van een kosteneffectief verificatieproces op.
 
Na afsluiting van de verificatie ontvangt u een verificatie-verklaring en rapportage.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over Inboekverificatie REV of een vrijblijvende offerte, neem contact met Dhr. Jorn Bronsvoort via +31 (0)88 166 2000.