TRUSTED QUALITY SERVICES

Afschuiftest geokunststoffen

Bij de aanleg van afdichtingconstructies met geokunststoffen op taluds in civiele werken is het belangrijk verantwoording te kunnen afleggen over de stabiliteit. Dit kan na het volledig onafhankelijk uitvoeren van een afschuiftest volgens NEN-EN 12957-1 of NEN-EN 12957-2. Deze test verifieert of de door u gewenste hellingshoek haalbaar is of voldoet aan de gestelde eisen. Deze dienstverlening van QS kan al starten bij de ontwerpfase en is gekenmerkt door een korte doorlooptijd.
 
Aannemers in de GWW-sector kunnen met de afschuiftest zekerheid bieden aan hun opdrachtgever. Onafhankelijk aan kunnen tonen dat de juiste geokunststoffen zijn toegepast onder de juiste omstandigheden, past in een professionele werkwijze. Daarnaast kunnen fouten die in een vroeg stadium worden ontdekt verdere schade voorkomen.
 

Verificatie stabiliteitsberekening

QS toetst volledig onafhankelijk de stabiliteitsberekeningen zoals ontworpen. Het rapport geeft inzicht in de steilste helling die met het gewenste pakket van grond en geokunststoffen mogelijk is. De resultaten kunt u ook gebruiken ter ondersteuning van de selectie voor het beste product in uw situatie.
 

Afschuiftest tijdens realisatiefase

In het laboratorium van QS kan ook tijdens de uitvoering worden gecontroleerd of de wrijvingseigenschappen van gebruikte geokunststoffen overeenkomen met de eisen die gesteld zijn in het ontwerp. Indien gewenst verzorgt een inspecteur de monstername om ook de representativiteit van de gebruikte materialen aantoonbaar te maken. Wisselende omstandigheden maken dat de prestaties van geokunststoffen niet altijd constant zijn. De afschuiftest geeft zowel opdrachtgever als -nemer onafhankelijk inzicht. Eventuele aanpassingen kunnen dan nog tijdens de uitvoering van het werk worden doorgevoerd.   
 

Werkwijze afschuiftest

De afschuiftest voert QS uit in het goed geoutilleerde state-of-the-art laboratorium in Bennekom. Indien gewenst kunt u de test bijwonen. De persoonlijke aanpak van QS maakt de communicatie gemakkelijk en zorgt mede voor snelle doorlooptijd. De te gebruiken monsters kunt u zelf aanleveren of QS verzorgt dit voor u. Het rapport dat de inspecteur uitgeeft is in het Nederlands geschreven.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over de afschuiftest van geokunststoffen of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Jorn Bronsvoort, via +31 (0)88 166 2000.