TRUSTED QUALITY SERVICES

Onpartijdigheidsregeling QSC

QS Certification is een onafhankelijke certificatie-instelling en wil absoluut onpartijdig optreden. Zij stelt belanghebbenden en stakeholders graag in staat om “gevraagd en ongevraagd” hun mening te geven omtrent haar onpartijdigheid. “Gevraagd” vindt dit plaats via een jaarlijks actieve benadering van betrokken partijen. “Ongevraagd” kunt u contact zoeken via de klachtenlink op deze website. Middels deze weg kunt u ook aanvullende informatie omtrent onze onpartijdigheid en borging hiervan opvragen. We nemen dan contact op en informeren u over de procedure die wij zullen volgen. Als u na onze behandeling en terugkoppeling nog altijd twijfelt aan de onpartijdigheid van QSC, dan hebt u het recht dit bij de RvA kenbaar te maken.