TRUSTED QUALITY SERVICES

Destructief onderzoek van spiegellassen

Destructief onderzoek van spiegellassen

Tijdens het vervaardigen van een spiegellas (ook bekend als stuiklas) in een PE-leidingsysteem is de kwaliteit van de lasverbinding van cruciaal belang. QS borgt de kwaliteit van PE-spiegellassenverbindingen door:
  • Controle op voorbereidingen en van lasparameters vóór aanvang van het lasproces;
  • Controle tijdens en na het lasproces op locatie;
  • Visueel onderzoek van proeflassen en veldlassen op locatie en in het eigen laboratorium;
  • Niet destructief onderzoek op locatie en in het eigen laboratorium;
  • Destructief onderzoek van proeflassen en veldlassen in het eigen laboratorium.
 

Destructief onderzoek van proeflassen en veldlassen

In het eigen laboratorium beschikt QS Testing over geaccrediteerde faciliteiten voor de preparatie en het beproeven van PE-spiegellassen. Veldlassen die op steekproefbasis uit een leiding zijn gezaagd en zijn meegenomen beproeft QS Testing volgens de geldende normen. Datzelfde geldt voor meegenomen proeflassen.
De volgende beproevingen kan QS Testing uitvoeren:
  • Trekproeven PE-spiegellassen – volgens NEN 7200:2017
  • Trekproeven PE- spiegellassen < 90 mm – volgens ISO 527-1 en ISO 527-2
  • Trekproeven PE- spiegellassen > 90 mm – volgens ISO 13953
 

Trekproeven

Door het uitvoeren van trekproeven controleert QS Testing of spiegellassen sterk genoeg zijn en voldoen aan de eisen. De kwaliteit ervan wordt gemeten aan de hand van geldende internationale ISO-NEN-normen.
 

Snel leveren van onderzoeksresultaten

QS stelt onderzoeksresultaten zo snel mogelijk beschikbaar. In overleg met u stelt QS de levertijd van rapporten vast. Vanaf 24 uur tot enkele dagen staan onze onderzoeksresultaten u ter beschikking.
 

Niet-destructief onderzoek (NDO onderzoek)

Naast destructief onderzoek van spiegellassen biedt QS de mogelijkheid tot niet-destructief onderzoek, of NDO onderzoek van spiegellassen. Dat vindt plaats door middel van visuele inspectie en ultrasoon onderzoek.
 

Meer informatie

Bel voor meer informatie over mechanisch beproeven van PE-stuiklassen of een vrijblijvende offerte met dhr. Jorn Bronsvoort, via +31 (0)88 166 2000.


Downloads

Leaflet PE-Stuiklassen.pdf 6.37 MB Downloaden


Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

PVC leidingen en bepalen restlevensduur: QS whitepaper nu beschikbaar

PVC leidingen in Nederland

In Nederland liggen voor transport van water, rioolwater en gas vele …

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …