TRUSTED QUALITY SERVICES

Conformiteit beheer en nazorg stortplaatsen

Conformiteit beheer- en nazorgverplichtingen stortplaatsen


In het kader van bodembescherming bestaan er verschillende situaties waarin er wordt gekozen voor ‘nazorg’. Nazorg heeft betrekking op het bewust beheer(sen) van verontreinigende stoffen in of op de bodem en deze op verantwoorde wijze op een locatie te laten. In het geval van nazorg zijn er minimale eisen omtrent het beschermingsniveau vastgelegd in onder meer het Stortbesluit bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming. Ook de aanstaande Omgevingswet (en overgangsrecht) zal een rol gaan spelen in het beheer van de nazorglocaties.
 
Voorbeelden van nazorg-locaties zijn : (voormalige) stortplaatsen, restverontreinigingen voormalige bodemsaneringlocaties, IBC-constructies en werken in het kader van het Bouwstoffenbesluit.
Elk van de voorbeelden kent vereisten omtrent de oplevering en eisen omtrent het geheel onafhankelijk vaststellen van de conformiteit bij opleving of overdracht.

Het beoordelen van de conformiteitseisen op stortplaatsen, maar ook tijdens de aanleg van  folieconstructies, minerale afdichtingen of combinatieafdichtingen, is een belangrijke specialisatie van QS Inspection.
  

Dienstverlening folieconstructies

 

QS Inspection beoordeelt op verzoek van de opdrachtgever folieconstructies, tijdens de verschillende aanlegfases.  Folieconstructies worden toegepast bij onder meer onder- en bovenafdichtingen van (voormalige) stortplaatsen.
In dat geval beoordelen inspecteurs o.m. de volgende onderdelen:

  • de ondergrond;
  • de toegepaste materialen;
  • het aanbrengen van de banen folie;
  • de uitvoering van het laswerk, lasmethode en lasparameters;
  • de uitvoering van reparaties en doorvoeringen;
  • het aanbrengen van de afdeklaag.

De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapport voor de opdrachtgever, indien nodig voorzien van een conformiteitverklaring.
QS Inspection is geaccrediteerd en ministerieel erkend om inspecties op kunststoffolieconstructies uit te voeren.

  
 

Meer informatie

Voor meer informatie over ‘Onafhankelijk aantonen van conformiteit beheer en nazorg’ of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000. 

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’

Op 27 januari 2022 organiseert de BVOR in samenwerking met QS de eendaagse cursus …

Uitbreiding accreditatie door RvA voor niet-destructief onderzoek op lasverbindingen in kunststofleidingsystemen

Toekenning hoogst mogelijke NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie door RvA voor ToFD en …

QS treedt toe tot Normec Group

Normec is zeer verheugd om de overname van Quality Services B.V. (QS) bekend te maken. Per augustus …

Uitbreiding wagenpark

Sinds afgelopen vrijdag is ons wagenpark uitgebreid met een prachtige nieuwe auto; een Renault …