TRUSTED QUALITY SERVICES

Conformiteit beheer en nazorg stortplaatsen

Conformiteit beheer- en nazorgverplichtingen stortplaatsen


In het kader van bodembescherming bestaan er verschillende situaties waarin er wordt gekozen voor ‘nazorg’. Nazorg heeft betrekking op het bewust beheer(sen) van verontreinigende stoffen in of op de bodem en deze op verantwoorde wijze op een locatie te laten. In het geval van nazorg zijn er minimale eisen omtrent het beschermingsniveau vastgelegd in o.m. het Stortbesluit bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming. Ook de aanstaande Omgevingswet (en overgangsrecht) zal een rol gaan spelen in het beheer van de nazorglocaties.
 
Voorbeelden van nazorg-locaties zijn bijvoorbeeld: (voormalige) stortplaatsen, restverontreinigingen voormalige bodemsaneringlocaties, IBC-constructies en werken in het kader van het Bouwstoffenbesluit
Elk van de voorbeelden kent vereisten omtrent de oplevering en eisen omtrent het geheel onafhankelijk vaststellen van de conformiteit bij opleving of overdracht.
 
Het beoordelen van de conformiteitseisen op stortplaatsen, maar ook tijdens de aanleg van  folieconstructies, minerale afdichtingen of combinatieafdichtingen, is een belangrijke specialisatie van QS Inspection.
  

Dienstverlening folieconstructies

 

QS Inspection beoordeelt op verzoek van de opdrachtgever folieconstructies, tijdens de verschillende aanlegfases.  Folieconstructies worden toegepast bij onder meer onder- en bovenafdichtingen van (voormalige) stortplaatsen.
In dat geval beoordelen inspecteurs o.m. de volgende onderdelen:

  • de ondergrond;
  • de toegepaste materialen;
  • het aanbrengen van de banen folie;
  • de uitvoering van het laswerk, lasmethode en lasparameters;
  • de uitvoering van reparaties en doorvoeringen;
  • het aanbrengen van de afdeklaag.

De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapport voor de opdrachtgever, indien nodig voorzien van een conformiteitverklaring.
QS Inspection is geaccrediteerd om inspecties op kunststoffolieconstructies uit te voeren, op basis van onder meer de relevante norm BRL6000 en onderliggende protocollen.
 

 

Downloads

"Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen ten behoeve van bodembescherming".

TNO Div499 1130 Uitgewerkte lasaanbevelingen.pdf 1.37 MB Downloaden
TNO Div499-1097 Protocollen Kunststofgeomembranen - Deel1 - Materialen.pdf 517 KB Downloaden
TNO Div499-1098 Protocollen Kunststofgeomembranen - Deel2 - Aanleg en acceptatie.pdf 533.84 KB Downloaden

 

Meer informatie

Voor meer informatie over ‘Onafhankelijk aantonen van conformiteit beheer en nazorg’ of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000. 

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Dienstverlening QS stuiklassen en elektrolassen in 2 nieuwe leaflets

Op onze website vindt u twee nieuwe leaflets op het gebied van PE-Lassen:
  • Onafhankelijke …

Verlengen NTA 8828 Certificaten

LET OP: dit jaar zullen de eerste NTA 8828 certificaten verlopen. Benieuwd naar de mogelijkheden …

QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten

Als inspectie-experts op het gebied van bodembescherming zorgen wij voor gedegen, onafhankelijke …