TRUSTED QUALITY SERVICES

Conformiteit beheer en nazorg stortplaatsen

Conformiteit beheer- en nazorgverplichtingen stortplaatsen


In het kader van bodembescherming bestaan er verschillende situaties waarin er wordt gekozen voor ‘nazorg’. Nazorg heeft betrekking op het bewust beheer(sen) van verontreinigende stoffen in of op de bodem en deze op verantwoorde wijze op een locatie te laten. In het geval van nazorg zijn er minimale eisen omtrent het beschermingsniveau vastgelegd in onder meer het Stortbesluit bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming. Ook de aanstaande Omgevingswet (en overgangsrecht) zal een rol gaan spelen in het beheer van de nazorglocaties.
 
Voorbeelden van nazorg-locaties zijn : (voormalige) stortplaatsen, restverontreinigingen voormalige bodemsaneringlocaties, IBC-constructies en werken in het kader van het Bouwstoffenbesluit.
Elk van de voorbeelden kent vereisten omtrent de oplevering en eisen omtrent het geheel onafhankelijk vaststellen van de conformiteit bij opleving of overdracht.

Het beoordelen van de conformiteitseisen op stortplaatsen, maar ook tijdens de aanleg van  folieconstructies, minerale afdichtingen of combinatieafdichtingen, is een belangrijke specialisatie van QS Inspection.
  

Dienstverlening folieconstructies

 

QS Inspection beoordeelt op verzoek van de opdrachtgever folieconstructies, tijdens de verschillende aanlegfases.  Folieconstructies worden toegepast bij onder meer onder- en bovenafdichtingen van (voormalige) stortplaatsen.
In dat geval beoordelen inspecteurs o.m. de volgende onderdelen:

  • de ondergrond;
  • de toegepaste materialen;
  • het aanbrengen van de banen folie;
  • de uitvoering van het laswerk, lasmethode en lasparameters;
  • de uitvoering van reparaties en doorvoeringen;
  • het aanbrengen van de afdeklaag.

De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapport voor de opdrachtgever, indien nodig voorzien van een conformiteitverklaring.
QS Inspection is geaccrediteerd en ministerieel erkend om inspecties op kunststoffolieconstructies uit te voeren.

  
 

Meer informatie

Voor meer informatie over ‘Onafhankelijk aantonen van conformiteit beheer en nazorg’ of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000. 

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …

Update GEMĀ² - Het nieuwe geo-Elektrisch meetsysteem

Na de lancering van GEM² in november 2020 tijdens de ALV van de BVOR hebben reeds meerdere …