TRUSTED QUALITY SERVICES

Inspecties Leidingwerken

Kwaliteit van PE-lassen borgen

QS test en inspecteert lasverbindingen in kunststofleidingsystemen. Het betreft het PE-lasproces en de kwaliteit van vervaardigde PE-lassen in PE-leidingsystemen. Inspectie en testen van PE-lassen doet QS voor, tijdens en na het lasproces. Daarmee borgt QS de vereiste hoge kwaliteit van water- en gasnetwerken.

De beoordeling van het lasproces en van vervaardigde lassen draagt bij aan het voorkómen van lasfouten. Dat verhoogt de operationele betrouwbaarheid van de infrastructuur. QS verzorgt ook lasopleidingen tot gecertificeerd PE-lasser en opleidingen tot gecertificeerd lasinspecteur.
 

Controle lassen en lasproces

Medewerkers van QS Inspection en QS Testing gaan bij controle en inspectie van PE-lassen onder meer na:
  • kwalificaties van lassers en lasapparatuur;
  • lasparameters, de lasopstelling en het lasproces;
  • toegepaste materialen;
  • visueel onderzoek van de vervaardigde lassen;
  • niet destructief onderzoek door het ultrasoon meten van vervaardigde lassen;
  • destructief onderzoek van vervaardigde lassen.
Bevindingen en onderzoeksresultaten leggen onze inspecteurs vast in een rapport voor de opdrachtgever. Desgewenst wordt het rapport voorzien van een conformiteitverklaring.
 

Kwalificaties van lassers en lasapparatuur

Voor het bevorderen van de kwaliteit van PE-lassen, controleert een QS-inspecteur de opleiding en ervaring van PE-lassers en de kwaliteit van de beschikbare lasapparatuur.
 

Lasparameters, lasopstelling en lasproces

Voor de start van het PE-lassen controleert een lasinspecteur van QS of de weersomstandigheden geschikt zijn voor het vervaardigen van goede PE-lassen. Ook controleert hij de lasparameters, de opstelling van lasapparatuur en het lasproces. Dat houdt onder meer de manier in waarop een lasser PE-lassen vervaardigt.
 

Toegepaste PE-lasmaterialen

Bij de inspectie van PE-lassen controleert een lasinspecteur van QS de kwaliteit van de toegepaste PE-materialen.
 

Destructief onderzoek

In de regel beproeft QS voor aanvang van de laswerkzaamheden van elke buis met een specifieke diameter één representatieve las. Dat gebeurt in het geaccrediteerde laboratorium van QS. De beproeving vindt plaats door trekproeven bij spiegellassen (ook stuiklassen genoemd) en door onthechtingsproeven bij elektromoflassen.
 

Visueel lasonderzoek

Na afronding van het lasproces beoordeelt een inspecteur van QS de lassen visueel. Ook controleert de inspecteur of het resultaat voldoet aan de gestelde normen. Indien de opdrachtgever dat wenst, kunnen inspecteurs van QS ook onaangekondigd inspecties uitvoeren bij laswerkzaamheden.
 

Niet destructief onderzoek

Met ultrasoon onderzoek beoordelen inspecteurs van QS Inspection of de binnenkant van PE-lassen voldoet. Dat gebeurt door ToFD-onderzoek( Time-of Fllight Diffraction) op spiegellassen en door PAUT-onderzoek (Phased Array Ultrasonic Testing ) op elektrolassen.
 

Lasinspectie PE-spiegellassen

Bij de inspectie van het PE-spiegellassen gaat QS Inspection uit van de Nederlandse norm NEN 7200:2017. Desgewenst kan die worden aangevuld met lasvoorschriften van de fabrikant en/of opdrachtgever.
 

Lasinspectie PE-elektrolassen

Bij de inspectie van elektromoflassen gaat QS Inspection uit van de NTA8828:2018 of VM102. Deze standaardaarden kunnen worden aangevuld met extra lasvoorschriften van de fabrikant en/of opdrachtgever. Onze lastoezichthouders zijn gekwalificeerd voor NTA8828:2018. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen de inspecteurs van QS inspecties uitvoeren conform de Duitse norm DVS 2207.
 

Lasopleiding

QS Certification verzorgt een praktijkgerichte lasopleiding voor PE-lassen. Ook verzorgt het PE-cursussen voor lasinspecteur of lastoezichthouder. Een PE-lasopleiding van QS is geschikt voor lassers van alle soorten PE-leidingen. De opleidingen zijn conform NTA 8828:2018.
 

Volledig onafhankelijk PE-lasonderzoek

QS is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Het externe toezicht door de Raad voor Accreditatie garandeert dat QS volledig onafhankelijk is en aantoonbaar werkt conform internationaal erkende NEN-EN-ISO/IEC-normen.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over inspecties van leidingwerken of voor een vrijblijvende offerte neemt u contact op met dhr. Henk de Bruijn of dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.


Downloads

Leaflet_NTA8828-VakbekwaamheidElektrolassen.pdf 1.79 MB Downloaden
Leaflet PE-Stuiklassen.pdf 6.37 MB Downloaden
Leaflet PE-Elektrolassen.pdf 605.73 KB Downloaden

 

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’

Op 27 januari 2022 organiseert de BVOR in samenwerking met QS de eendaagse cursus …

Uitbreiding accreditatie door RvA voor niet-destructief onderzoek op lasverbindingen in kunststofleidingsystemen

Toekenning hoogst mogelijke NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie door RvA voor ToFD en …

QS treedt toe tot Normec Group

Normec is zeer verheugd om de overname van Quality Services B.V. (QS) bekend te maken. Per augustus …

Uitbreiding wagenpark

Sinds afgelopen vrijdag is ons wagenpark uitgebreid met een prachtige nieuwe auto; een Renault …