TRUSTED QUALITY SERVICES

Inspectie IBC werken AS6900

IBC-bouwstoffen

Onder andere AEC- bodemassen en -slakken, of slakken die vrijkomen bij metaalproductie worden toegepast als IBC bouwstof. IBC- bouwstoffen zijn niet- vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie- , beheers- en controle- (IBC) maatregelen. Om deugdelijke scheiding van deze bouwstoffen en de bodem te waarborgen, is door het SIKB het inspectieprotocol 'AS6900 Inspectie werk met IBC bouwstof' opgesteld. Vanaf 1 januari 2015
dienen alle IBC-werken aantoonbaar te voldoen aan de eisen van bovengenoemd inspectieprotocol.
                                                                                  
 
De experts van QS Inspection inspecteren op aanvraag van de opdrachtgever conform twee bijbehorende protocollen:
 
- inspecties conform AS6901, tijdens de aanleg van een IBC- werk
- inspecties conform AS6902, tijdens de gebruiksfase van een IBC- werk

Langjarige inspectie-ervaring alsook de bijdrage aan de totstandkoming van het AS 6900 schema, maakt dat QS Inspection beide inspecties als onderdeel van haar geaccrediteerde dienstverlening zal aanbieden.  De accreditatie voor Protocol 6901 en Protocol 6902 is gerealiseerd. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit heeft directie Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (Bodem+) QS ministerieel erkend voor deze inspectie activiteiten. De erkenning voor Protocol 6901 geldt vanaf 23 april 2015 voor onbepaalde tijd en is bij Bodem+ geregistreerd onder bal-22394-23706. De erkenning voor Protocol 6902 geldt vanaf 29 januari 2016 voor onbepaalde tijd en is bij Bodem+ geregistreerd onder Kui-22394-25327. Hiermee is QS de eerste geaccrediteerde inspectie-instelling die onder ministeriële erkenning deze werkzaamheden mag uitvoeren.
 

Dienstverlening


De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapportage voor de opdrachtgever.  Indien er tijdens de aanleg wordt voldaan aan de eisen uit het Protocol, wordt er door QS Inspection een "Verklaring inspectie bij aanleg van een werk waarin IBC-bouwstof wordt toegepast" afgegeven. In de loop van de gebruiksfase zal er periodiek worden geïnspecteerd om conformiteit te blijven toetsen. Indien de inspectie van de staat van het IBC-werk voldoet aan de eisen uit Protocol 6902, wordt er door QS Inspection een "Verklaring staat van het werk waarin IBC-bouwstof is toegepast" afgegeven.Tevens bieden wij testmogelijkheden voor levensduuronderzoek van de toegepaste kunststoffen.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over inspectie IBC werken AS 6900 of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Fré de Jonge of dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.

 

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

QS realiseert nu ook de NEN-EN-ISO/IEC 17025 accreditatie

Accreditatie zorgt voor gerechtvaardigd vertrouwen in geleverde producten en diensten. Middels …