TRUSTED QUALITY SERVICES

Folieconstructies in GWW

Folieconstructies in grond, weg- en waterbouw


Folieconstructies kennen een brede toepassing in de civieltechnische omgeving.  Afhankelijk het geografische uitgangspunt en levensduuraspecten worden er folieconstructies toegepast tijdens de ontwerpfase van bijvoorbeeld kunstwerken. Duurzame beheersing van grondwaterstromen (kwel) om de levensduur op de lange termijn te beheersen is daarbij vaak het uitgangspunt. Ook de mogelijke gevolgen van verontreinigingen die bijvoorbeeld ontstaan door een calamiteit, kunnen door folietoepassingen worden beheerst. Toegepaste materialen zijn onder andere geomembranen (zoals PE-HD of PVC-P) en geotextiel. 
 

Dienstverlening lekdichtheid grondwaterkeringen

De experts van QS Inspection inspecteren op aanvraag van de opdrachtgever tijdens de aanleg van folieconstructies:
• inspecties van verdiepte constructies in den droge, bijvoorbeeld bij de aanleg van de toeritten van een tunnel of spoorwegonderdoorgang
• inspecties van afzinkconstructies in den natte, bijvoorbeeld damwandkuipen en verdiepte (snel)wegen.
De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapportage voor de opdrachtgever. Daarnaast kan er een bij conformiteit een Verklaring afgegeven worden. Tevens bieden wij testmogelijkheden voor levensduuronderzoek van de toegepaste kunststoffen.

QS Inspection is geaccrediteerd om inspecties op kunststoffolieconstructies uit te voeren, op basis van onder meer de relevante norm "Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen ten behoeve van bodembescherming" en het "CUR221 Handboek Folieconstructies voor verdiept aangelegde infrastructuur."
 
 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over folieconstructies in GWW of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Fré de Jonge of dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.
 


Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Dienstverlening QS stuiklassen en elektrolassen in 2 nieuwe leaflets

Op onze website vindt u twee nieuwe leaflets op het gebied van PE-Lassen:
  • Onafhankelijke …

Verlengen NTA 8828 Certificaten

LET OP: dit jaar zullen de eerste NTA 8828 certificaten verlopen. Benieuwd naar de mogelijkheden …

QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten

Als inspectie-experts op het gebied van bodembescherming zorgen wij voor gedegen, onafhankelijke …