TRUSTED QUALITY SERVICES

Folieconstructies in GWW

Folieconstructies in grond, weg- en waterbouw


Folieconstructies kennen een brede toepassing in de civieltechnische omgeving.  Afhankelijk het geografische uitgangspunt en levensduuraspecten worden er folieconstructies toegepast tijdens de ontwerpfase van bijvoorbeeld kunstwerken. Duurzame beheersing van grondwaterstromen (kwel) om de levensduur op de lange termijn te beheersen is daarbij vaak het uitgangspunt. Ook de mogelijke gevolgen van verontreinigingen die bijvoorbeeld ontstaan door een calamiteit, kunnen door folietoepassingen worden beheerst. Toegepaste materialen zijn onder andere geomembranen (zoals PE-HD of PVC-P) en geotextiel. 
 

Dienstverlening lekdichtheid grondwaterkeringen

De experts van QS Inspection inspecteren op aanvraag van de opdrachtgever tijdens de aanleg van folieconstructies:
• inspecties van verdiepte constructies in den droge, bijvoorbeeld bij de aanleg van de toeritten van een tunnel of spoorwegonderdoorgang
• inspecties van afzinkconstructies in den natte, bijvoorbeeld damwandkuipen en verdiepte (snel)wegen.
De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapportage voor de opdrachtgever. Daarnaast kan er een bij conformiteit een Verklaring afgegeven worden. Tevens bieden wij testmogelijkheden voor levensduuronderzoek van de toegepaste kunststoffen.

QS Inspection is geaccrediteerd om inspecties op kunststoffolieconstructies uit te voeren, op basis van onder meer de relevante norm "Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen ten behoeve van bodembescherming" en het "CUR221 Handboek Folieconstructies voor verdiept aangelegde infrastructuur."
 
 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over folieconstructies in GWW of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Fré de Jonge of dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.
 


Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …

Update GEMĀ² - Het nieuwe geo-Elektrisch meetsysteem

Na de lancering van GEM² in november 2020 tijdens de ALV van de BVOR hebben reeds meerdere …