TRUSTED QUALITY SERVICES

Inspecties kunstwerken GWW

Civiele constructies

Het vaststellen van de onderhoudsconditie van civiele constructies is de basis voor duurzaam beheer. De constructieve en economische levensduur van kunstwerken kan bij doelmatig onderhoud aanzienlijk worden verlengd.

Beheerders van civiele constructies (gemeenten, provincies en het rijk) zijn verantwoordelijk voor de staat van onderhoud en het veilig functioneren van kunstwerken. Ook het voorkómen van calamiteiten kan een beweegreden zijn voor het uitvoeren van inspecties. Het inzichtelijk maken van de onderhoudscondities wordt echter het meest toegepast vanwege beheersing van de onderhoudskosten. Inspectie realiseert daarmee ook een verbeterde voorspelbaarheid met betrekking tot budgettering.                                                                                                                                                                            
 

Inspecties van staal en beton

De experts van QS Inspection stellen met behulp van moderne technieken de conditie van kunstwerken vast, bijvoorbeeld corrosie op basis van milieuklasse. Ook resterende coating- en materiaaldikte, scheurvorming, carbonatatiediepte of betondekking kunnen het onderwerp van een inspectie zijn.
 

Dienstverlening

Onderstaande inspecties bestaan uit visueel onderzoek, eventueel aangevuld met nader onderzoek. Ook inspecties op basis van NEN2767 – “Conditiemeting van infrastructuur"of "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in regionale waterkeringen” kunnen worden uitgevoerd door de experts van QS Inspection.

• inspecties van kades, beschoeiingen en oeverbescherming
• inspecties van bruggen, viaducten en duikers
• inspectie damwanden, gemalen en sluizen

De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapportage voor de opdrachtgever. Eventueel wordt het rapport aangevuld met een interventieplan voor het toekomstig onderhoud van het kunstwerk.

Meer informatie
Voor meer informatie over inspecties kunstwerken GWW of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Fré de Jonge of dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.


Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Dienstverlening QS stuiklassen en elektrolassen in 2 nieuwe leaflets

Op onze website vindt u twee nieuwe leaflets op het gebied van PE-Lassen:
  • Onafhankelijke …

Verlengen NTA 8828 Certificaten

LET OP: dit jaar zullen de eerste NTA 8828 certificaten verlopen. Benieuwd naar de mogelijkheden …

QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten

Als inspectie-experts op het gebied van bodembescherming zorgen wij voor gedegen, onafhankelijke …