TRUSTED QUALITY SERVICES

Verificatie dubbeltellende biobrandstoffen

Verificatie - verklaring dubbeltellende biobrandstoffen
De ministeriële regeling 'Dubbeltelling biobrandstoffen' heeft als doel heeft de invoering van duurzame(re) biobrandstoffen te bevorderen. Bedrijven die aantoonbaar gebruik maken van dubbeltellende biobrandstoffen, mogen deze inzetten voor de Regeling 'hernieuwbare energie vervoer'. Hierdoor kunt u dus aan de jaarverplichting voldoen met de helft minder biobrandstoffen.
 
Welke biobrandstoffen?
De regeling is van toepassing op biobrandstoffen, die worden geproduceerd uit afval, residuen en lignocellulose materiaal. Uitsluitend grondstoffen die niet hoogwaardiger kunnen worden ingezet dan voor de opwekking van elektriciteit of warmte, compostering of benutting van het lignocellulosedeel als veevoer, komen in aanmerking voor dubbeltelling.
 
Markten
QS is onder meer actief op het gebied van vloeibare biobrandstoffen en groen gasproductie uit RWZI-slib, stortgas en grootschalige vergisters.
 
Dienstverlening
De Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) vraagt van brandstofleveranciers een jaarlijkse indiening van biobrandstoffenbalans, vergezeld van een eventuele verificatieverklaring(en) voor dubbeltellende biobrandstoffen. De verificatieverklaring(en) bevestigen dat aan de juiste eisen voldoen wordt om de biobrandstoffen te mogen dubbeltellen, de toetsing hiervan vindt plaats bij de producent van de biobrandstof. QS kan de toetsing en verificatieverklaring(en) voor u verzorgen, wij werken zowel voor producenten als ook leveranciers van biobrandstoffen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Verificatie dubbeltellende biobrandstoffen of een vrijblijvende offerte, neem contact met Dhr. Jorn Bronsvoort, via +31 (0)88 166 2000.
  

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Dienstverlening QS stuiklassen en elektrolassen in 2 nieuwe leaflets

Op onze website vindt u twee nieuwe leaflets op het gebied van PE-Lassen:
  • Onafhankelijke …

Verlengen NTA 8828 Certificaten

LET OP: dit jaar zullen de eerste NTA 8828 certificaten verlopen. Benieuwd naar de mogelijkheden …

QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten

Als inspectie-experts op het gebied van bodembescherming zorgen wij voor gedegen, onafhankelijke …