TRUSTED QUALITY SERVICES

Better Biomass NTA 8080 certificering

Het schema
Better Biomass is een in Nederland, door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), ontwikkeld certificatieschema voor duurzame energie en bio-based materialen. Door het grote draagvlak bij NGO’s en de diverse (internationale) erkenningen wordt Better Biomass inmiddels door vele partijen toegepast.
 
Het Better Biomass schema is door de Europese Commissie erkend als een vrijwillig schema en voldoet aan de eisen van de 'Renewable Energy Directive'. Tevens is het schema goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat om aan te tonen te voldoen aan de eisen in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

Gehele keten
Voor Better Biomass geldt dat altijd de hele keten betrokken wordt zodat volledige traceerbaarheid en duurzaamheidsclaim geborgd is voor grondstoffen in elk denkbare sector/branche.
 
In de praktijk betekent dit dat zowel de toeleveranciers, producenten, handelaren en afnemers mee moeten werken en/of zelf Better Biomass gecertificeerd moeten zijn.
 
Voor certificatie van duurzaam geproduceerde biomassa geldt op dit moment de NTA 8080-1 (tweede uitgave, 2015). Voor traceerbaarheid en herkomst van biomassa is de geldende norm NTA 8080-2 (tweede uitgave, 2015). Regels voor certificatie zijn vastgelegd in het certificatieschema NCS 8080, aangevuld met het interpretatie document
 
Onderdelen die tijdens de audits beoordeeld worden zijn:
  • herkomst en traceerbaarheid
  • massabalans
  • reductie van broeikasgasemissies
  • concurrentie met voedsel en/of andere lokale toepassingen
  • biodiversiteit & milieu
  • welvaart & welzijn

Certificatie
QS Certification is actief lid van het Collega van Deskundigen van NEN en tevens door NEN en RvA erkend om de audit en certificatie voor u uit te voeren. Een Better Biomass certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar, met een jaarlijkse audit. Op de website van Better Biomass is gedetailleerde informatie te vinden.

Voor inzicht in het register van NTA 8080 gecertificeerde organisaties kunt u hier terecht.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Better Biomass certificering of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met dhr. Bronsvoort via bronsvoort@qsbv.com of +31 (0)88 166 2000.


Downloads

Handboek duurzaamheidscertificatie van biogas.pdf 796.19 KB Downloaden
Duurzaamheidscertificatie van vaste biomassa voor energiedoeleinden.pdf 494.2 KB Downloaden


 

Aanverwante dienstverlening
 

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …

Update GEMĀ² - Het nieuwe geo-Elektrisch meetsysteem

Na de lancering van GEM² in november 2020 tijdens de ALV van de BVOR hebben reeds meerdere …