TRUSTED QUALITY SERVICES

Better Biomass NTA 8080 certificering

Het schema
Better Biomass is een in Nederland, door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), ontwikkeld certificatieschema voor duurzame energie en bio-based materialen. Door het grote draagvlak bij NGO’s en de diverse (internationale) erkenningen wordt Better Biomass inmiddels door vele partijen toegepast.
 
Het Better Biomass schema is door de Europese Commissie erkend als een vrijwillig schema en voldoet aan de eisen van de 'Renewable Energy Directive'. Tevens is het schema goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat om aan te tonen te voldoen aan de eisen in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

Gehele keten
Voor Better Biomass geldt dat altijd de hele keten betrokken wordt zodat volledige traceerbaarheid en duurzaamheidsclaim geborgd is voor grondstoffen in elk denkbare sector/branche.
 
In de praktijk betekent dit dat zowel de toeleveranciers, producenten, handelaren en afnemers mee moeten werken en/of zelf Better Biomass gecertificeerd moeten zijn.
 
Voor certificatie van duurzaam geproduceerde biomassa geldt op dit moment de NTA 8080-1 (tweede uitgave, 2015). Voor traceerbaarheid en herkomst van biomassa is de geldende norm NTA 8080-2 (tweede uitgave, 2015). Regels voor certificatie zijn vastgelegd in het certificatieschema NCS 8080, aangevuld met het interpretatie document
 
Onderdelen die tijdens de audits beoordeeld worden zijn:
  • herkomst en traceerbaarheid
  • massabalans
  • reductie van broeikasgasemissies
  • concurrentie met voedsel en/of andere lokale toepassingen
  • biodiversiteit & milieu
  • welvaart & welzijn

Certificatie
QS Certification is actief lid van het Collega van Deskundigen van NEN en tevens door NEN en RvA erkend om de audit en certificatie voor u uit te voeren. Een Better Biomass certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar, met een jaarlijkse audit. Op de website van Better Biomass is gedetailleerde informatie te vinden.

Voor inzicht in het register van NTA 8080 gecertificeerde organisaties kunt u hier terecht.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over Better Biomass certificering of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met dhr. Bronsvoort via bronsvoort@qsbv.com of +31 (0)88 166 2000.


Downloads

Handboek duurzaamheidscertificatie van biogas.pdf 796.19 KB Downloaden
Duurzaamheidscertificatie van vaste biomassa voor energiedoeleinden.pdf 494.2 KB Downloaden


 

Aanverwante dienstverlening
 

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’

Op 27 januari 2022 organiseert de BVOR in samenwerking met QS de eendaagse cursus …

Uitbreiding accreditatie door RvA voor niet-destructief onderzoek op lasverbindingen in kunststofleidingsystemen

Toekenning hoogst mogelijke NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie door RvA voor ToFD en …

QS treedt toe tot Normec Group

Normec is zeer verheugd om de overname van Quality Services B.V. (QS) bekend te maken. Per augustus …

Uitbreiding wagenpark

Sinds afgelopen vrijdag is ons wagenpark uitgebreid met een prachtige nieuwe auto; een Renault …