TRUSTED QUALITY SERVICES

Better Biomass NTA 8080 certificering

Wat is biomassa?
Biomassa is een organische stof die voorkomt uit (voorheen) levend materiaal. Hiermee maakt biomassa deel uit van de korte koolstofketen, waarmee CO2 reductie gerealiseerd kan worden. In de praktijk komt biomassa voort uit twee soorten bronnen:
1) teelt of kweek uit land- of bosbouw
of
2) als reststroom uit een proces of product.
Voorbeelden van de eerste categorie zijn bijvoorbeeld energiegewassen als koolzaad, geteelde grassen, palmolie, hout en jatropha. Ook reststromen zijn zeer divers: van dierlijke bronnen en mest tot groente, fruit & tuinafval en afvalhout.  Deze verscheidenheid aan biomassa bronnen, leidt tot een zo mogelijk nog breder spectrum van afzet en toepassingen.

Duurzaamheid van biomassa
De duurzaamheid van biomassa is afhankelijk van de gehele productie-, handels- en gebruiksketen . De duurzaamheid wordt bepaald door bijvoorbeeld de  teeltwijze, de verwerking, het vervoer binnen de keten, de energieopwekking en eventuele  concurrentie met voedselgewassen. Het NTA 8080 schema is toepasbaar op het hele spectrum: zowel vaste, vloeibare als gasvormige biomassa.
Het Better Biomass schema is door de EU erkend als een vrijwillig schema en voldoet aan de eisen van de 'Renewable Energy Directive'.

De werkgroep 'Duurzaamheidscriteria voor biomassa' heeft onder leiding van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een Nederlandse Technische Afspraak gemaakt, te weten de NTA 8080. Deze NTA 8080 geeft de criteria voor de duurzaamheid van biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. Deze criteria zijn gebaseerd op de bekende Cramer-criteria. De criteria uit de NTA 8080 hebben betrekking op:
  • - reducties van broeikasgasemissies,
  • - concurrentie met voedsel en/of andere lokale toepassingen,
  • - biodiversiteit,
  • - milieu, welvaart en welzijn.

Certificatie
Certificatie voor bedrijven die vallen onder de eisen van de 'Renewable Energy Directive' is mogelijk volgens de NTA 8080:2009 norm op basis van het certificatieschema NTA 8081. Voor bedrijven die niet vallen onder de eisen van de 'Renewable Energy Directive' toetsen wij op basis van de NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015 en het certificatieschema NCS 8080:2017-04, de opvolger van de 2009 versie. QS Certification is actief lid van het Collega van Deskundigen van NEN en tevens erkend om de NTA 8080 toetsing en certificatie voor u te verzorgen.

NEN beheert het register van NTA 8080 gecertificeerde organisaties, klik hier voor inzicht in het register. 
Voor meer informatie over het certificatieproces, kunt u hier het NTA8080 Certificatieschema downloaden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over NTA 8080 certificering of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met dhr. Jorn Bronsvoort via +31 (0)88 166 2000.


Downloads

Handboek duurzaamheidscertificatie van biogas.pdf 796.19 KB Downloaden
Duurzaamheidscertificatie van vaste biomassa voor energiedoeleinden.pdf 494.2 KB Downloaden


 

Aanverwante dienstverlening
 

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Verlengen NTA 8828 Certificaten

LET OP: dit jaar zullen de eerste NTA 8828 certificaten verlopen. Benieuw naar de mogelijkheden …

Inspectie IBC-werken

Voor meer informatie over de inspectie van IBC-werken, klik hier 
 

QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten

Als inspectie-experts op het gebied van bodembescherming zorgen wij voor gedegen, onafhankelijke …