TRUSTED QUALITY SERVICES

SMK Milieukeur Groene elektriciteit

Milieukeur Groene Elektriciteit
Groene Elektriciteit is elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, water en biomassa. Steeds vaker ontstaat er echter discussie of groene elektriciteit wel daadwerkelijk duurzaam is opgewekt en geleverd. Alleen Garanties van Oorsprong geven hierbij soms onvoldoende zekerheid of de groene elektriciteit wel echt duurzaam is opgewekt.
 
Het Milieukeur Groene Elektriciteit stelt u als leverancier van groene elektriciteit in staat de duurzame oorsprong van uw product aan te tonen. Daarnaast kunt u dit middels het logo ‘Milieukeur Groene Elektriciteit ‘ aan een breed publiek kenbaar maken.
 
Duurzaamheideisen
De duurzaamheideisen en milieucriteria van het Milieukeur Groene Elektriciteit verschillen per hernieuwbare bron. Voor alle bronnen geldt dat in ieder geval voldaan moet worden aan de wettelijke eis met betrekking tot de afboeking van Garanties van Oorsprong (GvO) zoals in de Elektriciteitwet is voorgeschreven.
 
In aanvulling hierop geldt dat de milieucriteria voor groene elektriciteit betrekking hebben op de milieukwaliteit van de toegepaste duurzame energiebronnen. Voor elektriciteit uit biomassa zijn eisen geformuleerd voor de duurzaamheid van de gebruikte brandstof en in het bijzonder de CO2-prestaties op basis van een levenscyclusanalyse. Voor waterkracht zijn eisen gesteld aan de datum afgifte van de milieuvergunning als maat voor strenge duurzaamheideisen aan de installatie. Voor buitenlandse duurzame energieproductie zijn dezelfde milieucriteria van toepassing als voor de binnenlandse duurzame energiebronnen. Bij de import van groene elektriciteit zijn speciale criteria vastgelegd met betrekking tot garanties van oorsprong en additionaliteit.
 
Dienstverlening en auditproces
Een auditor van QS Certification gaat tijdens een audit na, of de hoeveelheden verkochte elektriciteit in een bepaalde periode ook de daadwerkelijke leverantie aan het elektriciteitsnet en de aangegeven oorsprong zijn. De audit bestaat uit controle van zowel een volumecomponent (kWh) als ook een kwaliteitscomponent (productsamenstelling naar hernieuwbare bron). Het certificaat Milieukeur Groene Elektriciteit wordt verstrekt na positief verloop van de audit, vervolgens vindt er elk jaar een opvolgingsaudit plaats.

Het schema Milieukeur Groene Elektriciteit is opgesteld door Stichting Milieukeur (SMK). Momenteel brengen enkele leveranciers onder het Milieukeur hun groene elektriciteit op de markt, zie register op website SMK.
Meer informatie en het certificatieschema vindt u op de website van SMK Milieukeur.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over SMK Milieukeur Groene elektriciteit of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Jorn Bronsvoort via +31 (0)88 166 2000.
 


Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Dienstverlening QS stuiklassen en elektrolassen in 2 nieuwe leaflets

Op onze website vindt u twee nieuwe leaflets op het gebied van PE-Lassen:
  • Onafhankelijke …

Verlengen NTA 8828 Certificaten

LET OP: dit jaar zullen de eerste NTA 8828 certificaten verlopen. Benieuwd naar de mogelijkheden …

QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten

Als inspectie-experts op het gebied van bodembescherming zorgen wij voor gedegen, onafhankelijke …