TRUSTED QUALITY SERVICES

Gepost op 21-06-2022

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen toont veel daadkracht onder groenrecyclingbedrijven.  Deze bedrijven hebben vanaf nu de mogelijkheid om CO2-certificaten uit te geven aan partijen die groene reststromen laten recyclen. Elf locaties hebben inmiddels hun CO2-winst van hun activiteiten officieel laten verifiëren, negen locaties staan al in de startblokken voor het proces en negen ontdoeners van groene reststromen – zoals gemeentes – hebben inmiddels een CO2-certificaat ontvangen. Dit laatste aantal zal naar verwachting snel oplopen.
 
De basis voor de CO2-certificaten is de berekening met de vernieuwde ‘CO2 -rekentool groenafval’. Met deze tool is nog beter zichtbaar te maken dat de recycling van groene reststromen leidt tot significante broeikasgasemissiereducties.
 
De rekentool kwantificeert de broeikasgaseffecten van transport en het recyclingproces van de groene reststromen tot en met de producten die daaruit ontstaan. Enerzijds betreft het broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen en anderzijds gaat het juist om emissiereducties wanneer producten zoals compost en biobrandstoffen koolstof in de bodem vastleggen of fossiele grondstoffen en brandstoffen vervangen.
 
Met behulp van de rekentool kan een groenrecyclingbedrijf de CO2-winst van zijn activiteiten berekenen. Deze informatie kan het bedrijf gebruiken voor interne en externe rapportages, bijvoorbeeld bij aanbestedingen of bij gebruik van de CO2-prestatieladder.
 
Nieuw is dat groenrecyclingbedrijven voortaan CO2-certificaten kunnen uitgeven. QS kan als goedgekeurde onafhankelijke auditor de verificatie uitvoeren. De BVOR geeft op basis hiervan CO2-certificaten uit met de betreffende broeikasgasemissiereducties.
 
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met Bianca Rombout via rombout@qsbv.com, Jorn Bronsvoort via bronsvoort@qsbv.com of telefonisch via 088 166 2000.
 
Naar nieuwsoverzicht

Nieuws

PVC leidingen en bepalen restlevensduur: QS whitepaper nu beschikbaar

PVC leidingen in Nederland

In Nederland liggen voor transport van water, rioolwater en gas vele …

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …