TRUSTED QUALITY SERVICES

Gepost op 02-11-2021

Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’

Op 27 januari 2022 organiseert de BVOR in samenwerking met QS de eendaagse cursus ‘Biomassa-certificering conform Better Biomass’ in Wageningen. Deze is speciaal voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa of dat overwegen. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas.

Achtergrond

Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen. De Nederlandse overheid werkt aan wettelijk verplichte duurzaamheidscriteria voor biomassa die wordt ingezet voor energieproductie.

Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Het NEN heeft hiervoor het certificeringssysteem Better Biomass ontwikkeld, voorheen NTA8080 genaamd, dat door zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem wordt beschouwd.

Inhoud van de cursus

In deze cursus wordt onder meer ingegaan op de volgende zaken:

  • de context van duurzaamheidscertificering van biomassa (eisen van de overheid en eisen van de markt);
  • verhouding van het Better Biomass-certificaat tot de Nederlandse wetgeving;
  • inhoud van Better Biomass, dat wil zeggen de duurzaamheidseisen die worden gesteld (onder meer broeikasgasbalans, milieuaspecten). Hierbij wordt specifiek ingegaan op het onderscheid tussen eisen die worden gesteld voor reststromen en voor niet-reststromen;
  • het proces van certificatie, de stappen die doorlopen moeten worden tot en met het verkrijgen van het Better Biomass-certificaat;
  • praktische handreikingen voor het invulling geven aan de Better Biomass-eisen, specifiek voor houtige biomassa uit groenafval en voor biogas uit vergisting.

Meer informatie en inschrijven

Datum: 27 januari 2022
Locatie: BVOR, Bronland 12-B, 6708 WH Wageningen,Routebeschrijving BVOR-Verenigingsbureau
Investering: € 420,- voor BVOR-leden en BVOR-begunstigers, € 820,- voor niet-leden. Prijzen zijn exclusief btw en inclusief lunch.
Inschrijfformulier >Annuleren kan tot vier weken voor aanvang van cursus.
Meer informatie: Arjen Brinkmann, via 06-13 61 78 83 of brinkmann@bvor.nl

Naar nieuwsoverzicht

Nieuws

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …

Update GEM² - Het nieuwe geo-Elektrisch meetsysteem

Na de lancering van GEM² in november 2020 tijdens de ALV van de BVOR hebben reeds meerdere …

Protocollen voor toepassing van geomembranen in GWW-sector herzien

De protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen voor bodembescherming en gas- en …