TRUSTED QUALITY SERVICES

Regeling omtrent klachten en beroepen

Medewerkers van QS zetten zich in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u van mening bent dat de dienstverlening onvoldoende of onjuist is, dan kunt u hierover schriftelijk, bijvoorbeeld via het e-mailadres kwaliteit@qsbv.com, een klacht indienen bij QS.
 

Procedure

Na de indienen van uw klacht of beroep ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht of deze betrekking heeft op activiteiten waarvoor QS verantwoordelijk is .  Als dit zo is vindt vervolgens behandeling plaats door onafhankelijke personen. Wanneer deze alleen buiten QS kunnen worden gevonden dan blijft QS verantwoordelijk voor de afwikkeling.  U wordt binnen 4 weken geïnformeerd over de voortgang daarvan. Dit kan een  eindresultaat of een vervolg- traject zijn.  Over de uiteindelijke uitkomst wordt u altijd geïnformeerd. Dit hele proces wordt geregistreerd.

 
Inspectie & Verklaring Vloeistofdichtheid

Nieuws

QS realiseert nu ook de NEN-EN-ISO/IEC 17025 accreditatie

Accreditatie zorgt voor gerechtvaardigd vertrouwen in geleverde producten en diensten. Middels …