TRUSTED QUALITY SERVICES

QS Certification

QS Certification is een onafhankelijke en geaccrediteerde certificatie-instelling. Al onze geaccrediteerde werkzaamheden worden uitgevoerd onder onze accreditatie conform EN-ISO/IEC 17065:2012, en alle daarin opgenomen onafhankelijkheidscriteria en bepalingen. Onze dienstverlening is onder te verdelen in drie groepen:

 

Verificatie- en certificatiediensten voor duurzame energie en grondstoffen

Als onafhankelijke certificatie-instelling biedt QS Certification verificatie- en certificatiediensten voor duurzame energie en grondstoffen. Met onze expertise, helpen wij de duurzaamheid van uw hernieuwbare brandstof-, energie- of grondstofketen aan te tonen. Dit doen wij veelal midels NTA 8080 certificering en ISCC. Beide zijn certificatieschema’s die de duurzame herkomst van biomassa aantoonbaar maken.  Ook Verificatie-verklaringen voor  dubbeltellende biobrandstoffen kan door ons bij conformiteit worden afgegeven. Voor compostproducten kunnen wij conformiteit met het Keurcompost certificaat toetsen. Voor energieproducten certificeert QS Certification het ‘SMK Milieukeur voor Groene Elektriciteit’. Tenslotte verifiëren wij voor u de gerealiseerde CO2-reductie, zodat deze kan worden gebruikt als ondersteuning voor uw eigen MVO-beleid of dat van uw klanten.
 

Persoonscertificatie voor kunststoflassers

QS Certification verzorgt opleiding en persoonscertificatie voor PE-lassers, die werken in de aanleg van PE-leidingsystemen voor bijvoorbeeld (drink)water, warmtenet, (bio)gas en CO2. Onze praktijkgerichte opleiding wordt zowel op locatie bij onze klanten, als in ons centraal in Nederland gelegen opleidingscentrum aangeboden. De opleidingen voor stuiklassen  zijn erkend door de 'Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven'. In het kader van het PE-elektromoflassen (NTA 8828) bieden wij opleidingen en persoonscertificatie voor zowel de lasser als de lastoezichthouder aan.
 

CE-markering en producten

CE-markering is een wettelijk verplicht label dat aangeeft dat een geïmporteerd product voldoet aan de Europese richtlijnen. QS Certification begeleidt u tijdens het CE-traject met het oog op conformiteit aan deze richtlijnen. Bovendien kunnen wij ook kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging van uw producten verzorgen, variërend van productie- tot uitgangscontroles.
 
 
 
Inspectie & Verklaring Vloeistofdichtheid

Nieuws

PVC leidingen en bepalen restlevensduur: QS whitepaper nu beschikbaar

PVC leidingen in Nederland

In Nederland liggen voor transport van water, rioolwater en gas vele …

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …