TRUSTED QUALITY SERVICES

QS Certification

QS Certification


QS Certification is een onafhankelijke en geaccrediteerde certificatie-instelling. Al onze geaccrediteerde werkzaamheden worden uitgevoerd onder onze accreditatie conform EN-ISO/IEC 17065:2012, en alle daarin opgenomen onafhankelijkheidscriteria en bepalingen. Onze dienstverlening is onder te verdelen in drie groepen:
 

Verificatie- en certificatiediensten voor duurzame energie en grondstoffen


Als onafhankelijke Certificatie-instelling biedt QS Certification verificatie- en certificatiediensten voor duurzame energie en grondstoffen. Met onze expertise, helpen wij de duurzaamheid van uw hernieuwbare brandstof-, energie- of grondstofketen helpen aantonen. Hieronder valt de NTA 8080 certificering, die de duurzame herkomst van biomassa aantoonbaar te maken. Tevens verzorgen wij de installatiekeuring Vertogas voor hernieuwbaar gas. Ook Verificatie-verklaringen voor  dubbeltellende biobrandstoffen kan door ons bij conformiteit worden afgegeven. Voor compostproducten kunnen wij conformiteit met het Keurcompost certificaat toetsen. Voor energieproducten certificeert QS Certification het ‘SMK Milieukeur voor Groene Elektriciteit’. Tenslotte verifiëren wij voor u de gerealiseerde CO2-reductie, zodat deze kan worden gebruikt als ondersteuning voor uw eigen MVO-beleid of dat van uw klanten.
 

Persoonscertificatie voor kunststoflassers


QS Certification verzorgt opleiding en persoonscertificatie voor PE-lassers, die werken in de aanleg van PE-leidingsystemen voor bijvoorbeeld (drink)water, warmtenet, (bio)gas en CO2. Onze praktijkgerichte opleiding wordt zowel op locatie bij onze klanten, als in ons centraal in Nederland gelegen opleidingscentrum aangeboden. De opleidingen voor stuiklassen  zijn erkend door de 'Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven'. In het kader van elektromoflassen (NTA8828:2016) bieden wij opleidingen voor zowel de lasser als de lastoezichthouder.
 

CE-markering en producten


CE-markering is een wettelijk verplicht label dat aangeeft dat een geïmporteerd product voldoet aan de Europese richtlijnen. QS Certification begeleidt u tijdens het CE-traject met het oog op conformiteit aan deze richtlijnen. Bovendien kunnen wij ook kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging van uw producten verzorgen, variërend van productie- tot uitgangscontroles.
 
 
 
Inspectie & Verklaring Vloeistofdichtheid

Nieuws

QS beschikt over een team van 8 lastoezichthouders inzetbaar voor NTA 8828 inspecties

Inmiddels heeft QS Inspection een team van 8 gecertificeerde lastoezichthouders voor NTA 8828:2016 …

NEN erkent QS Certification voor certificatie lastoezichthouder NTA8828

QS Certification heeft de erkenning verkregen om de opleiding, examen en persoonscertificatie …