TRUSTED QUALITY SERVICES

QS in de branche

Om een brug te slaan tussen kennis en praktijk neemt QS vanuit haar rol als onafhankelijke test-, inspectie en certificatie instelling actief deel aan normontwikkeling en kennisdeling. QS heeft om die reden contacten met organisaties uit diverse branches, waaronder organisaties op het gebied van bodembescherming, kunststoffen en duurzame energie & biobased.

 

SIKB

Het SIKB is een forumorganisatie die samen met marktpartijen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen ontwikkelt voor (water)bodembeheer en archeologie. QS draagt bij aan de uitwerking van nieuwe richtlijnen om de toetsingskwaliteit van bescherming van de ondergrond te handhaven. Dit omvat onder andere de ontwikkeling en validatie van AS6700 (vloeistofdichte voorzieningen) en AS6900 (IBC-werken).

 

NEN College van Deskundigen NTA8080

Sinds 2009 is QS lid van het College van Deskundigen van NTA 8080. Het  Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is schemahouder van het NTA 8080 schema. Deze norm maakt het mogelijk de duurzame herkomst van biomassa te certificeren.
 

KIWA College van Deskundigen Folie

QS draagt inhoudelijk bij aan de totstandkoming BRL's in het vakgebied geokunststoffen.
 

QS NIBVNIBV

Brancheorganisatie Het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen
 

NGO/IGS

Nederlandse geotextiel organisatie brancheorganisatie
 

ODI/VDV

Stichting ODI/VDV is de belangenbehartiger binnen het werkgebied van de bodem beschermende voorzieningen, die streeft naar verbetering en uniformiteit van de uitvoering van inspecties vloeistofdichte voorzieningen.

 
NEN Normcommissies

QS draagt actief en inhoudelijk bij aan normontwikkeling in diverse normcommissies, onder andere:
 
  • CEN/TC 189 Geotextiles
  • ISO/TC 221 Geosynthetics
  • CEN/TC 155 Plastics piping systems and ducting systems
  • ISO/TC 138 Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids
  • CEN/TC411 Biobased products
  • NTA 8080 Better Biomass
  • NTA 8828,  Vervaardigen van PE-elektromoflassen
  • Herziening NEN 7200, Vervaardigen van PE-spiegellassen
 

PAO Techniek en Management

Enkele jaren dragen medewerkers van QS bij aan de cursus "Folieconstructies in de verdiepte infrastructuur" waarbij ze de module over materialen en kwaliteitsborging voor hun rekening nemen.
De cursus wordt jaarlijks gegeven en is geschikt voor betrokkenen bij ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van ondergrondse constructies.
 
Inspectie & Verklaring Vloeistofdichtheid

Nieuws

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …

Update GEMĀ² - Het nieuwe geo-Elektrisch meetsysteem

Na de lancering van GEM² in november 2020 tijdens de ALV van de BVOR hebben reeds meerdere …