TRUSTED QUALITY SERVICES

Accreditaties

Onze accreditaties


Marktpartijen hebben behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Aan de hand van een norm kan bijvoorbeeld een leverancier zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een laboratorium, certificatie- of inspectie-instelling.

Bij een goed resultaat verstrekt de beoordelende organisatie een conformiteitverklaring van het product of de dienst. Meestal bestaat die Verklaring uit een Certificaat of een Verklaring. Daarom heet een beoordelende instelling een conformiteitverklarende instelling.
 

Toezicht op de conformiteitverklarende instelling


Een accreditatie-instelling beoordeelt zowel het managementsysteem als de technische competentie van de conformiteitverklarende instelling. Daarnaast houdt de accreditatie-instelling toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van de conformiteitverklarende instelling te garanderen.
Accreditatie vergroot dus de helderheid van de waarde van keurmerken, certificaten en laboratoriumresultaten.
 

Overzicht normen en erkenningen


QS werkt conform een aantal internationale normen, te weten:
  • NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoriumactiviteiten
  • NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie activiteiten als type A onafhankelijk inspectiebedrijf
  • NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie activiteiten
Door de Nederlandse Raad voor Accreditatie zijn de werkmaatschappijen van QS geaccrediteerd onder de RvA registraties L598, I248 en C602.


Hiernaast heeft QS tevens een ministriële erkenning voor:
Het uitvoeren van inspecties ten behoeve van afgifte Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen (AS 6700) voor onderstaande protocollen: AS 6701, AS 6702 en AS 6703.
Het uitvoeren van inspecties bij aanleg van een werk waarin IBC-bouwstof wordt toegepast (AS 6900) voor protocol AS 6901. Het uitvoeren van inspecties tijdens de gebruiksfase van een IBC- werk (AS 6900) voor protocol AS 6902.

De opleiding- en certificatie activiteiten van QS zijn erkend door:
  • Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB)
  • Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf (OTIB)
  • Voorlopige erkenning voor opleiden, examineren en certificeren PE-elektrolassen NTA8828
Inspectie & Verklaring Vloeistofdichtheid

Nieuws

NEN erkent QS Certification voor certificatie lastoezichthouder NTA8828

QS Certification heeft de erkenning verkregen om de opleiding, examen en persoonscertificatie …

Vernieuwde stuiklasnorm NEN 7200 gepubliceerd

De stuik- of spiegellas techniek wordt beschouwd als één van de meest betrouwbare en …