TRUSTED QUALITY SERVICES

Inspectie combinatieafdichtingen

Dienstverlening combinatieafdichtingen


Een combinatie-afdichting bestaat uit een folie toegepast met direct contact van een minerale afdichtingslaag. Naast de extra zekerheid van de dubbele afdichting worden hierbij de voordelen van de beide materialen, met verschillende waterdoorlatendheid en eigenschappen, benut. Combinatieafdichtingen worden voornamelijk toegepast op stortplaatsen.
 

Dienstverlening


QS Inspection beoordeelt op verzoek van de opdrachtgever combinatieafdichtingen, tijdens de verschillende aanlegfases.  Een bovenafdichting van een stortplaats bestaat bij een dergelijke combinatieafdichting uit:
het afval;
  • de steunlaag, bijvoorbeeld AEC-bodemas;
  • de minerale laag;
  • de folielaag, over het algemeen PE-HD;
  • de drainagelaag, bestaande uit zand of een drainagemat;
  • de afdekgrond.
 
De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapport voor de opdrachtgever, eventueel voorzien van een conformiteitverklaring. Tevens wordt de minerale laag in opdracht van QS Inspection door een geaccrediteerd laboratorium getest op onder meer de verdichtingswaarde en waterdoorlatendheid (k-waarde).
 
QS Inspection is geaccrediteerd om inspecties op combinatieafdichtingen uit te voeren, op basis van onder meer de relevante normdocumenten " Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen voor bodembescherming en gas- en vloeistofbarrièrelagen”. ".

 

Levensduur

 

Door toepassing van de juiste materialen, door het correct aanbrengen ervan, door specifiek levensduuronderzoek in het laboratorium en door de supervisie van de onafhankelijke en geaccrediteerde inspecteurs van QS Inspection, zijn de voorwaarden geschapen om minimaal te kunnen voldoen aan de vereiste levensduur.
 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over inspectie combinatieafdichtingen of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.


Aanverwante dienstverlening

 

 
Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …

Update GEMĀ² - Het nieuwe geo-Elektrisch meetsysteem

Na de lancering van GEM² in november 2020 tijdens de ALV van de BVOR hebben reeds meerdere …