TRUSTED QUALITY SERVICES

Inspectie Hydrologische meting (conform AS6703)

Bedrijfsriolering
Een bedrijfsriolering is een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten, installaties en slibopvangputten, oliewaterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen bedrijfsrioleringen, namelijk:

  •  bedrijfsriolering onder vrij verval;
  •  bedrijfsriolering met overdruk (rioolpersleidingen).


Voorkóm saneringskosten
Periodieke inspectie van bedrijfsrioleringen is lang niet altijd wettelijk verplicht, maar u bent wel verantwoordelijk voor de eventuele bodemverontreiniging na lekkage. Jarenlange inspectie-ervaring wijst uit dat veel bedrijfsrioleringen lek zijn. Dit betekent voor u een verhoogde kans op bodemverontreiniging.
Omdat een lekkage meestal relatief eenvoudig kan worden gerepareerd, zijn reparatiekosten ter voorkoming van een dure sanering het investeren waard.

Procedure Inspectie
Het bedrijfsrioleringssysteem (vrij verval en/of overdruk) zal worden beproefd door middel van een hydrologische meting op basis van Protocol 6703. De beoordeling van de vloeistofdichtheid van het bedrijfsrioleringssysteem beperkt zich tot de inlaat van de controleput. Naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie wordt een rapportage opgesteld waarin het resultaat van de inspectie wordt omschreven. Afhankelijk van de inspectieresultaten, verlenen wij u de Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over inspectie Hydrologische meting (conform AS6703) of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Fré de Jonge of dhr. Iljo Fluit via +31 (0)88 166 2000.

 

Aanverwante dienstverlening

 

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

NEN erkent QS Certification voor certificatie lastoezichthouder NTA8828

QS Certification heeft de erkenning verkregen om de opleiding, examen en persoonscertificatie …

Vernieuwde stuiklasnorm NEN 7200 gepubliceerd

De stuik- of spiegellas techniek wordt beschouwd als één van de meest betrouwbare en …