TRUSTED QUALITY SERVICES

NTA 8828 Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken

Tijdens het vervaardigen van elektrolassen in een PE-leidingsysteem (ook bekend als PE-lassen) is de kwaliteit van de lasverbinding van cruciaal belang. QS borgt de kwaliteit van PE-lassen door:
 

•Te werken volgens NTA 8828+A1:2019

• Controle op voorbereidingen van lasparameters vóór aanvang van het lasproces
• Controle tijdens en na het lasproces op locatie
• Visueel onderzoek van proeflassen en veldlassen op locatie en in het eigen laboratorium
• Niet-destructief onderzoek op locatie
• Destructief onderzoek van proeflassen en veldlassen in het eigen laboratorium


NTA 8828

De norm NTA 8828 is gemaakt door marktdeelnemers en belanghebbenden. Daaronder vallen leidingbeheerders, aannemers, leveranciers en kennis- en keuringsinstellingen. De NTA-norm heeft tot doel de kwaliteit en de betrouwbaarheid van elektrolasverbindingen in PE-leidingen en -hulpstukken te verbeteren. De oorspronkelijke norm uit 1994 werd in 2016 voor de eerste maal herzien. Met de NTA 8828+A1:2019 is de norm voor de derde keer aangepast aan de huidige omstandigheden en gebruikte materialen.


NTA 8828+A1:2019

De nieuwste versie van de NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8828+A1:2019 bevat nieuwe eisen voor het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen. Elektrolassen blijft zich ontwikkelen. Aan de hand van praktijkervaringen bij het elektrolassen past een officiële commissie praktijk- en theorievoorschriften aan. De wijzigingen die in 2019 werden aangebracht, heeft geleid tot de NTA 8828+A1:2019.


Dienstenoverzicht QS voor NTA 8828+A1:2019

QS inspecteert en test PE-lassen en leidt lassers en lastoezichthouders op volgens de nieuwe NTA 8828+A1:2019. Daaronder vallen de volgende diensten:

• Inspecties van PE-leidingen volgens NTA 8828+A1:2019
• Mechanisch beproeven PE-elektromoflassen volgens NTA 8828+A1:2019
• Opleiding, examen en certificatie van lassers volgens NTA 8828+A1:2019
• Opleiding, examen en certificatie van lastoezichthouder volgens NTA 8828+A1:2019


PE-lasopleiding

De opleidingen van QS tot PE-elektrolasser en tot lastoezichthouder zijn gecertificeerd voor NTA 8828. NTA 8828+A1:2019 kent een uitgebreidere opleiding, examinering en certificatie voor lassers dan eerdere versies van NTA 8828. In de opleiding is aandacht voor enkele technische veranderingen in de lasmethode. Daarnaast is er meer aandacht voor de omgang met PE-materiaal en -materieel.


Opleiding voor PE-lastoezichthouder

De nieuwe NTA 8828 kent enkele aanvullingen voor de opleiding voor PE-lastoezichthouder, ook wel LTH’er genoemd. Dat betreft de extra aandacht voor de manier waarop de lasser werkt voorafgaand, tijdens en na het lasproces. Dit is een centraal aandachtspunt in de nieuwe NTA 8828+A1:2019 voor lastoezichthouders.


Certificering bevordert kwaliteit

De introductie van gecertificeerde lastoezichthouders beoogt een bijdrage te leveren aan betrouwbare lasverbindingen in het netwerk. Netwerkbeheerders stellen het werken met een persoonscertificatie conform de NTA 8828+A1:2019 als nieuwe voorwaarde.


Snel leveren van onderzoeksresultaten

QS stelt onderzoeksresultaten zo snel mogelijk beschikbaar. In overleg met u stelt QS de levertijd van rapporten vast. Vanaf 24 uur tot enkele dagen staan onze onderzoeksresultaten u ter beschikking.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over PE-elektrolassen of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Jorn Bronsvoort of dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.


Downloads

Leaflet_NTA8828-VakbekwaamheidElektrolassen.pdf 1.79 MB Downloaden
Leaflet PE-Elektrolassen.pdf 605.73 KB Downloaden

 
Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’

Op 27 januari 2022 organiseert de BVOR in samenwerking met QS de eendaagse cursus …

Uitbreiding accreditatie door RvA voor niet-destructief onderzoek op lasverbindingen in kunststofleidingsystemen

Toekenning hoogst mogelijke NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie door RvA voor ToFD en …

QS treedt toe tot Normec Group

Normec is zeer verheugd om de overname van Quality Services B.V. (QS) bekend te maken. Per augustus …

Uitbreiding wagenpark

Sinds afgelopen vrijdag is ons wagenpark uitgebreid met een prachtige nieuwe auto; een Renault …