TRUSTED QUALITY SERVICES

Inventarisatie restlevensduur PVC rioleringen

Bepaling restlevensduur drukriolering pvcPVC (pers)leidingen maken een aanzienlijk deel uit van transportleidingen voor gas, drink- en afvalwater. Omdat deze leidingen sinds het midden van vorige eeuw worden toegepast, is de levensduur van kunststof distributieleidingen een groeiend aandachtsgebied voor beheerders. De historisch geschatte gebruiksperiode van 50 jaar blijkt in sommige gevallen conservatief te zijn ingeschat. Zo kan ligging in een gunstige aardlaag de levensduur aanmerkelijk verlengen. Anderzijds kunnen bijvoorbeeld trillingen veroorzaakt door verkeer, of een ongunstige bodemcompactie kritieke gevolgen hebben voor functionaliteit van leidingsystemen.
 

Degradatie PVC rioleringen


Zoals in alle leidingsystemen, is kunststof buismateriaal onderhevig aan degradatieprocessen en omgevingsinvloeden. Reguliere degradatieprocessen van fysische, chemische en mechanische aard, spelen een rol in langzaam afnemende functionaliteit. Daarnaast zijn onder meer druk en waterslag, maar ook inwerking van chemicaliën uit de bodem invloedsfactoren die degradatie kunnen versnellen. Door deze processen kan de betrouwbaarheid van leidingsystemen afnemen door bijvoorbeeld lekkages of drukverlies.

Door de huidige conditie van leidingsystemen te inventariseren, is het mogelijk om de restlevensduur te voorspellen.  Daarmee kunnen gerichte investeringsbeslissingen worden gemaakt, waarbij grootschalige vernieuwing van het netwerk plaats maakt voor vervangingen op de meest cruciale locaties.
 

Dienstverlening Restlevensduur onderzoek

QS Testing biedt expertise en onderzoeksfaciliteiten om de restlevensduur van leidingsystemen in kaart te brengen. Hiervoor wordt een door TNO ontwikkelde, voor dit vraagstuk specifiek vertaalde onderzoeksmethode ingezet. Onze ervaren deskundigen voeren in overleg een testprogramma uit op representatieve of risicogebaseerde proefmonsters uit het leidingwerk. Hierbij wordt de actuele conditie en het eventuele degradatieverloop vastgesteld, vervolgens wordt er na interpretatie van de testresultaten een betrouwbare restlevensduurvoorspelling gerapporteerd.
 

Downloads

Gemeente Ede heeft een preventieve inventarisatie laten uitvoeren voor tracés in het buitengebied. Tijdens de IKT netwerkdag is gezamenlijk met dhr. Jos Mulder (gemeente Ede) een introductiepresentatie gehouden over de onderzoeksopzet van dit project en andere mogelijkheden wat betreft restlevensduurvraagstukken. De presentatie is hieronder beschikbaar.
Presentatie Restlevensduur kunststofleidingen 26-6-2019.pdf 669.96 KB Downloaden

Over enkele maanden komt ook een technisch achtergrond document beschikbaar via deze downloadfunctionaliteit.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over bepaling van restlevensduur of een vrijblijvende offerte, neem contact op met dhr. Jan Breen of dhr. Jorn Bronsvoort, via +31 (0)88 166 2000.
 

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …

Update GEM² - Het nieuwe geo-Elektrisch meetsysteem

Na de lancering van GEM² in november 2020 tijdens de ALV van de BVOR hebben reeds meerdere …