TRUSTED QUALITY SERVICES

Opleidingen tot gecertificeerd PE-elektrolasser

QS Certification biedt voor PE-elektrolassers het gehele traject van theorie- en praktijkopleiding, examinering en certificatie aan. Het is een erkende opleiding tot elektrolasser van 3 dagen conform de laatste versie van de NTA 8828. Elektrolassers die hun examen halen voldoen aan de eisen die leidingbeheerders aan hen stellen.


De cursus

Het driedaagse lesprogramma van de cursus PE-elektrolassen NTA 8828 bestaat uit:
• 12 uur theorieonderwijs
• 12 uur praktijkonderwijs
• 4 uur praktijkexamen
• 1 uur theorie-examen


Theorielessen

Voor het maken van kwalitatief goede elektrolassen leren elektrolassers een nauwkeurig stappenplan te volgen. De cursisten leren de vereiste lasmethode kennen. Ook krijgen ze inzicht in het toepassingsgebied, de materiaaleigenschappen en inspectie- en rapportagevereisten. De docenten van QS lichten de onderliggende theorie van lasverbindingen toe vanuit hun brede technische kennis.


Praktijklessen

In de praktijklessen oefenen cursisten veel met het beoordelen van het materiaal, het afstellen van het materieel en het omgaan met praktijkomstandigheden.


Resultaat

Na afloop van de cursus beschikt de deelnemer over voldoende basiskennis van kunststoffen en het lasproces. De lasser is uitstekend voorbereid om te werken volgens de nieuwe eisen.
 

Het Examen

Het praktijkexamen bestaat uit het maken van lasverbindingen die voldoen aan de gestelde eisen. Het theorie-examen bestaat uit een elektronische meerkeuzentoets. Theorie-examens kunnen rechtstreeks worden geboekt bij CITO op een zelf te kiezen locatie.


Examenwerkstuk

Het praktijkonderdeel van het examen bestaat uit het maken van vier lasverbindingen. De kwaliteit hiervan wordt beoordeeld door een onafhankelijke examinator. Een onthechtingsproef stelt vast of de examenstukken voldoen aan de norm.


Exameneisen, NEN-erkend certificaat en laspas

Kandidaten moeten alle onderdelen met goed gevolg afronden. De cursist die is geslaagd voor het examen van elektrolasser conform de laatste versie van de NTA 8828 ontvangt een NEN-erkend certificaat en een persoonsgebonden laspas.


Hercertificering

Het certificaat en de persoonsgebonden laspas hebben een geldigheidsduur van twee jaar. Om het certificaat te verlengen moeten lassers het volledige praktijk- en theorie-examen opnieuw afleggen. Om zich op dat examen te kunnen voorbereiden, biedt QS een opfriscursus aan. Zowel de opfriscursus als het af te leggen examen voor de verlenging van het certificaat zijn altijd conform de laatste versie van de NTA 8828. Na het opnieuw behalen van het examen, zijn het certificaat en de laspas drie jaar geldig.

 

Opleidingsdagen 2022 / 2023

november, december 2022 / januari, februari 2023
Volledige cursus:
- 17, 19 en 24 januari 2023
- 28 februari, 2 en 7 maart 2023
 
Opfriscursus:
- 22 november 2022
- 20 december 2022
- 10 januari 2023
- 21 februari 2023
Mochten vermelde data niet geschikt zijn of als u voor een groep van kandidaten een eigen opleiding gepland wilt hebben, dan gaan wij graag met u in overleg voor een passend voorstel.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze lasopleidingen of een vrijblijvende offerte kunt u contact op nemen via NTA8828@qsbv.com of 088 166 2000.


Downloads

Overgangsregeling persoonscertificering PE elektrolasser_14-7-2016.pdf 41.26 KB Downloaden
NCS 8828-1_2017 nl.pdf 253.57 KB Downloaden
Leaflet PE-Elektrolassen.pdf 605.73 KB Downloaden

   

 

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

PVC leidingen en bepalen restlevensduur: QS whitepaper nu beschikbaar

PVC leidingen in Nederland

In Nederland liggen voor transport van water, rioolwater en gas vele …

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …