TRUSTED QUALITY SERVICES

Opleiding tot PE-lastoezichthouder (LTH'er)

QS Certification biedt voor PE-lastoezichthouders (LTH’ers) het gehele traject van theorie- en praktijkopleiding, examinering en certificatie aan. Het is een erkende opleiding tot lastoezichthouder (LTH’er) van 2,5 dagen conform NTA 8828:2018. LTH’ers die hun examen halen voldoen aan de eisen die leidingbeheerders aan hen stellen.

De cursus
De opleiding PE-elektrolassen NTA 8828+A1:2019 Lastoezichthouder bestaat uit:
• 15 uur theorie onderwijs
• 5 uur praktijk onderwijs
• Praktijkexamen (90 minuten) en theorie-examen (75 minuten)

 

Theorielessen

De vraag naar wie en welke partijen welke verantwoordelijkheden dragen rond het lasproces neemt een centrale plaats in binnen de theorie van de cursus. De cursisten krijgen daarom uitgebreid onderricht in de verantwoordelijkheden van de verschillende belanghebbenden. Daarnaast leert de LTH’er de in de infrastructuur vereiste PE-elektrolasmethode kennen. Ook krijgt hij inzicht in het toepassingsgebied, de materiaaleigenschappen en de inspectie- en rapportagevereisten.


Praktijklessen

Tijdens de cursus voor lastoezichthouder oefent de cursist met het beoordelen van de lasomgeving, het materieel, de materialen en de lasverbindingen. Gekwalificeerde docenten lichten de onderliggende theorie van lasverbindingen toe vanuit hun brede technische kennis. Ze bespreken de onderdelen van het lasproces en de bijbehorende handelingen. Cursisten oefenen meermalen met het beoordelen van de handelingen in het lasproces en met het voldoen aan de rapportagevereisten.


Resultaat

Na afloop van de cursus beschikt de deelnemer over voldoende basiskennis van kunststoffen en het lasproces. Ook heeft hij voldoende inzicht in de verantwoordelijkheden van verschillende belanghebbenden. De lastoezichthouder is uitstekend voorbereid om te werken volgens de nieuwe eisen.


Het examen

Het praktijkexamen bestaat uit het beoordelen van de handelingen in het lasproces en het voldoen aan de rapportagevereisten. Het theorie-examen bestaat uit een elektronische meerkeuzentoets.


NEN-erkend certificaat en lastoezichtpas

Na het met goed gevolg afronden van de opleiding, het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist een NEN-erkend certificaat en een persoonsgebonden lastoezichthouderpas.


Hercertificering

Het certificaat en de bijbehorende persoonsgebonden lastoezichthouderpas hebben een geldigheidsduur van twee jaar. Hercertificering is mogelijk door het afleggen van een nieuw praktijk- en theorie-examen. Om het certificaat te verlengen moeten lastoezichthouders het volledige praktijk- en theorie-examen opnieuw afleggen. Om zich op dat examen te kunnen voorbereiden, biedt QS een opfriscursus aan. Zowel de opfriscursus als het af te leggen examen voor de verlenging van het certificaat zijn conform NTA 8828+A1:2019. Na het opnieuw behalen van het examen, zijn het certificaat en de lastoezichthouderpas drie jaar geldig.

 

Opleidingsdagen 2021

 
Graag kijken wij samen met u naar passende datums voor het plannen van de opleidingsdagen en/of opfriscursussen.

Opfriscursus:
- 8 juni 2022
- 16 juni 2022
 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze lasopleidingen of een vrijblijvende offerte kunt u contact op nemen via NTA8828@qsbv.com of 088 166 2000.
 

Downloads

NCS 8828-2_2017 nl.pdf 273.54 KB Downloaden
Leaflet PE-Elektrolassen.pdf 605.73 KB Downloaden


Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

PVC leidingen en bepalen restlevensduur: QS whitepaper nu beschikbaar

PVC leidingen in Nederland

In Nederland liggen voor transport van water, rioolwater en gas vele …

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …