TRUSTED QUALITY SERVICES

Niet destructief onderzoek van spiegellassen conform NEN-EN-ISO 17020 type A

Tijdens het vervaardigen van spiegellassen (ook stuiklassen genoemd) in een PE-leidingsysteem is de kwaliteit van de lasverbinding van cruciaal belang. QS borgt de kwaliteit van PE-spiegellassenverbindingen door een aantal maatregelen:
  • Controle op voorbereidingen en van lasparameters vóór aanvang van het lasproces;
  • Controle tijdens en na het lasproces op locatie;
  • Visueel onderzoek van proeflassen en veldlassen op locatie en in het eigen laboratorium;
  • Niet destructief onderzoek van spiegellassen op locatie en in het eigen laboratorium;
  • Destructief onderzoek van proeflassen en veldlassen in het eigen laboratorium.
 

Niet destructief onderzoek van spiegellassen conform NEN-EN-ISO 17020 type A

Op locatie voert QS Inspection op verzoek niet destructief onderzoek van spiegellassen uit. NDO onderzoek van spiegellassen vindt plaats met behulp van Time of Flight Diffraction (ToFD). 
 

ToFD

ToFD is een vorm van niet destructief onderzoek met behulp van een scanner. Daarbij stuurt een ultrasonist van QS nauwkeurig afgestemde geluidsgolven door de binnenkant van de spiegellas. Deze vorm van NDO-onderzoek is een vorm van echoscopie, van radiografisch lasonderzoek. Bij ToFD resulteert een scan in een filmafbeelding van de binnenkant van een spiegellas waarop bijvoorbeeld mogelijke luchtbelletjes of zandkorrels in de spiegellas zichtbaar worden. Op basis van de onderzoeksuitkomsten kan de inspecteur de kwaliteit van de spiegellas beoordelen. Meer informatie vindt u in de brochure
 

Ultrasoon onderzoek

Door het uitvoeren van aanvullend ultrasoon onderzoek krijgen lasinspecteurs van QS Inspection meer zekerheid over de kwaliteit van een spiegellas. Die kennis is belangrijk voor de kwaliteitsborging van spiegellasverbindingen en van leidingwerken.
 

Niet destructief onderzoek en visueel onderzoek

Niet destructief onderzoek voert de lasinspecteur van QS Inspection uit naast visueel onderzoek. Bij ultrasoon NDO-onderzoek beoordeelt de lasinspecteur de binnenkant van een spiegellas. Bij visueel onderzoek inspecteert en beoordeelt hij de buitenkant van een spiegellas.
 

Niet destructief onderzoek en destructief onderzoek

Niet destructief onderzoek door QS Inspection vindt plaats naast destructief onderzoek door QS Testing. Bij NDO-onderzoek blijft de spiegellas in tact. Bij destructief onderzoek wordt de sterkte van de stuiklas in het laboratorium van QS getest door een trekproef.
 

Snel leveren van onderzoeksresultaten

QS stelt onderzoeksresultaten zo snel mogelijk beschikbaar. In overleg met u stelt QS de levertijd van rapporten vast. Vanaf 24 uur tot enkele dagen staan onze onderzoeksresultaten u ter beschikking.
 

Meer informatie

Bel voor meer informatie over niet-destructief onderzoek van PE-stuiklassen of een vrijblijvende offerte met dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.
 

Downloads

Leaflet PE-Stuiklassen.pdf 6.37 MB Downloaden


Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’

Op 27 januari 2022 organiseert de BVOR in samenwerking met QS de eendaagse cursus …

Uitbreiding accreditatie door RvA voor niet-destructief onderzoek op lasverbindingen in kunststofleidingsystemen

Toekenning hoogst mogelijke NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie door RvA voor ToFD en …

QS treedt toe tot Normec Group

Normec is zeer verheugd om de overname van Quality Services B.V. (QS) bekend te maken. Per augustus …

Uitbreiding wagenpark

Sinds afgelopen vrijdag is ons wagenpark uitgebreid met een prachtige nieuwe auto; een Renault …