TRUSTED QUALITY SERVICES

Niet destructief onderzoek van elektrolassen

Tijdens het vervaardigen van een elektrolas in een PE-leidingsysteem (ook bekend als een PE-elektrolas of PE-lassen) is de kwaliteit van de lasverbinding van cruciaal belang. QS borgt de kwaliteit van elektrolasverbindingen door:

• Te werken volgens NTA 8828+A1:2019
• Controle op voorbereidingen van lasparameters vóór aanvang van het lasproces
• Controle tijdens en na het lasproces op locatie
• Visueel onderzoek van proeflassen en veldlassen op locatie en in het eigen laboratorium
• Niet-destructief onderzoek op locatie
• Destructief onderzoek van proeflassen en veldlassen in het eigen laboratorium
 

Niet-destructief onderzoek met PAUT

Na het visuele onderzoek voert een ultrasonist van QS ultrasoon onderzoek uit op de elektrolasverbinding. Bij ultrasoon onderzoek van elektrolassen gebruikt een ultrasonist een scanner met een PAUT-taster. Daarmee zendt hij met behulp van de Phased Array Ultrasoon techniek (PAUT) geluidsgolven rechtstandig door de gehele elektrolasverbinding. Deze vorm van echoscopie resulteert in een film waarop mogelijke afwijkingen (zoals holtes en vervuiling) in de elektrolasverbinding zichtbaar worden. Met ultrasoon onderzoek is de kwaliteit van de laszone van een elektrolasverbinding te beoordelen. Zekerheid hierover is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging van elektrolasverbindingen.


Ultrasoon onderzoek

Bij ultrasoon onderzoek controleert QS de binnenkant van een elektrolasverbinding. Dankzij geavanceerde scanapparatuur is te zien of in de elektrolasverbinding onregelmatigheden als zandkorrels of luchtbellen voorkomen die de verbinding kunnen verzwakken. Evenals bij visueel onderzoek, vindt ultrasoon onderzoek plaats op de locatie waar de elektrolasverbindingen worden gemaakt.


NDO onderzoek en destructief onderzoek

Niet-destructief onderzoek (non destructief onderzoek) door QS Inspection vindt plaats naast destructief onderzoek door QS Testing. Bij NDO onderzoek blijft de elektrolas in tact. Bij destructief onderzoek wordt de sterkte van de elektrolas in het laboratorium van QS getest door een onthechtingsproef. Hiermee controleert QS het breukgedrag van de lasverbinding en of er al dan niet sprake is van een plaklas of brosse breuk. Daarbij blijft de verbinding niet in takt.
 

Snel leveren van onderzoeksresultaten

QS stelt onderzoeksresultaten zo snel mogelijk beschikbaar. In overleg met u stelt QS de levertijd van rapporten vast. Vanaf 24 uur tot enkele dagen staan onze onderzoeksresultaten u ter beschikking.
 

Meer informatie

Bel voor meer informatie over NDO elektrolassen of voor een vrijblijvende offerte met dhr. Jorn Bronsvoort of dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.


Downloads

Leaflet PE-Elektrolassen.pdf 605.73 KB Downloaden
Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’

Op 27 januari 2022 organiseert de BVOR in samenwerking met QS de eendaagse cursus …

Uitbreiding accreditatie door RvA voor niet-destructief onderzoek op lasverbindingen in kunststofleidingsystemen

Toekenning hoogst mogelijke NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie door RvA voor ToFD en …

QS treedt toe tot Normec Group

Normec is zeer verheugd om de overname van Quality Services B.V. (QS) bekend te maken. Per augustus …

Uitbreiding wagenpark

Sinds afgelopen vrijdag is ons wagenpark uitgebreid met een prachtige nieuwe auto; een Renault …