QS Testing • Inspection • Certification | Trusted Quality Services qsbv.com 2018 http://www.qsbv.com/ nl QS levert onafhankelijke diensten op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Onze dienstverlening stelt u in staat uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Dit realiseren wij voor u door de bedrijfsrisico's in uw keten terug te dringen. Mon, 12 May 2025 00:00:00 +0200 Inspectie IBC-werken http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/76/inspectie-ibc-werken Voor meer informatie over de inspectie van IBC-werken, klik <a href="https://www.qsbv.com/nl/22/inspectie-ibc-werken-as-6900">hier</a>&nbsp; <div>&nbsp;</div> Sat, 04 Jan 2020 00:00:00 +0100 Better Biomass goedgekeurd voor conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/75/better-biomass-goedgekeurd-voor-conformiteitsbeoordeling-van-vaste-biomassa-voor-energietoepassingen Het Better Biomass certificatieschema is goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorie&euml;n die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim &lsquo;Better Biomass certified&rsquo;. Met deze goedkeuring heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa voor energietoepassing op onafhankelijke wijze te borgen.<br /> <br /> In het Besluit en de daarbij behorende Regeling conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen zijn de duurzaamheidseisen, eisen aan ketenbeheer en de governance van het certificatieschema opgenomen. Deze set van voorwaarden vloeien voort uit het Energieakkoord. Een van de pijlers van het Energieakkoord is de inzet van bio-energie door middel van bijstook van biomassa in kolencentrales. Maatschappelijke organisaties en energiebedrijven zijn gezamenlijk deze set aan voorwaarden overeengekomen. Aan de hand van certificatie en/of verificatie moeten energiebedrijven aantonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Schemabeheerders kunnen hun certificatieschema ter beoordeling aanbieden aan de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE). Deze adviescommissie brengt vervolgens advies uit aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het (gedeeltelijk) goedkeuren van het systeem.<br /> <br /> <strong>Reikwijdte goedkeuring</strong><br /> <br /> In de Regeling worden vijf biomassacategorie&euml;n onderscheiden, vari&euml;rend van biomassa uit (duurzaam beheerde) bossen tot rest- en afvalstromen uit industrie. De van toepassing zijnde duurzaamheidseisen zijn afhankelijk van de biomassacategorie. Better Biomass is voor alle biomassacategorie&euml;n en voor alle duurzaamheidseisen goedgekeurd. Op een onderdeel is nog een aanpassing nodig. Dit betreft het expliciet vermelden dat aan de in de Regeling opgenomen definitie van beschermde soorten is beoordeeld. Met deze goedkeuring kunnen biomassaproducenten wereldwijd onder het Better Biomass certificaat hun producten op de Nederlandse markt brengen voor de productie van bio-energie.<br /> <br /> Better Biomass is niet alleen van toepassing op vaste biomassa, maar ook op vloeibare en gasvormige biomassa voor biobrandstoffen, elektriciteit- en/of warmteproductie en biobased producten. Hiermee wordt de biomassaproducent meer flexibiliteit geboden om zijn product af te zetten onder een geharmoniseerde set aan duurzaamheidseisen.<br /> <br /> <img alt="" src="/media/Energie-akkoord.jpg" style="width: 200px; height: 200px;" /> Sat, 22 Dec 2018 00:00:00 +0100 InfraTech http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/74/infratech <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Van&nbsp;15 t/m 18 januari vindt in Rotterdam Ahoy de InfraTech plaats.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;" /> <br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">QS is met een stand aanwezig: graag informeren wij u over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onze onafhankelijke inspecties, testen, certificering en opleidingen.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;" /> <br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px;" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">U bent van harte welkom op stand 2.000!<br /> <br /> <a href="https://registration.n200.com/survey/25l3afr3dlccw?actioncode=NTWO000289EVF&amp;partner-contact=31jk15lrll8yf"><img alt="" src="/media/IFT2019_banner_250x250px-reg.jpg" style="width: 250px; height: 250px;" /></a></span> Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0100 QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/71/qs-inspection-en-abv-haukes-bundelen-krachten <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/71/qs-inspection-en-abv-haukes-bundelen-krachten"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/71.jpg"/></a><br/> Als inspectie-experts op het gebied van bodembescherming zorgen wij voor gedegen, onafhankelijke kwaliteitscontroles. Dit doen we sinds een jaar samen met ABV Haukes uit Nijmegen. Door onze kennis samen te voegen, kunnen we IBC-werken sneller en effici&euml;nter inspecteren volgens Protocol 6902. Zo garanderen we een onafhankelijke toetsing die voldoet aan alle criteria.&nbsp;<br /> <br /> Inmiddels hebben we samen al 23 IBC-werken vakkundig ge&iuml;nspecteerd. Dit zijn grond-, weg- en waterbouwkundige werken waarin verontreinigde bouwstoffen zijn gebruikt. Bijvoorbeeld afval van energiecentrales, bodemassen en -slakken. Deze bouwstoffen mogen alleen worden toegepast in werken met isolatie-, beheer- en controlemaatregelen (IBC). Dit betekent dat deze werken na oplevering regelmatig grondig moeten worden ge&iuml;nspecteerd om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen.&nbsp;<br /> <br /> Samen met ABV Haukes controleren wij op onder meer stagnatie in de drainage, verzakkingen of een verzwakte constructie. Dankzij de periodieke inspecties kunnen zwakheden in de constructie op tijd worden ontdekt &eacute;n hersteld.&nbsp;<br /> <br /> <br /> <img alt="" src="/media/20180307%20ABV%20%26%20QS%20LR-10.JPG" style="width: 351px; height: 234px;" /> Mon, 12 May 2025 00:00:00 +0200 QS beschikt over een team van 8 lastoezichthouders inzetbaar voor NTA 8828 inspecties http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/70/qs-beschikt-over-een-team-van-8-lastoezichthouders-inzetbaar-voor-nta-8828-inspecties <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/70/qs-beschikt-over-een-team-van-8-lastoezichthouders-inzetbaar-voor-nta-8828-inspecties"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/70.jpg"/></a><br/> Inmiddels heeft QS Inspection een team van 8 gecertificeerde lastoezichthouders voor NTA 8828:2016 beschikbaar voor de uitvoering van inspecties.<br /> <br /> NTA8828: 2016 norm beoogt een brede kwaliteitsverbetering in de aanleg van PE elektromoflassen. Naast veranderde eisen aan o.a. materiaal, materieel en de lasser, is de functie van lastoezichthouder ge&iuml;ntroduceerd. Onder de NTA 8828: 2016 norm is de beoordeling van PE elektromoflassen in de aanlegfase alleen toegestaan aan gecertificeerde lastoezichthouders.<br /> <br /> QS is gespecialiseerd in kwaliteitscontrole tijdens de aanleg van PE-leidingsystemen. Onze inspecteurs hebben meerjarige ervaring met het beoordelen van verbindingen in leidingwerken en voldoen nu aan de gestelde eisen voor lastoezichthouders voor NTA 8828:2016.<br /> Onze onafhankelijke en ge&iuml;ntegreerde dienstverlening voor NTA 8828:2016 omvat onder meer:<br /> <br /> &bull;&nbsp; &nbsp; kwaliteitstoezicht van leidingsystemen<br /> &bull;&nbsp; &nbsp; het beproeven van PE-lassen<br /> &bull;&nbsp; &nbsp; de opleiding en persoonscertificatie van lassers<br /> <br /> Voor meer informatie over deze dienstverlening of een vrijblijvende offerte staat dhr. Iljo Fluit u graag te woord,<br /> via 088 166 2000. Sat, 09 Feb 2019 00:00:00 +0100