QS Testing • Inspection • Certification | Trusted Quality Services qsbv.com 2022 http://www.qsbv.com/ nl QS levert onafhankelijke diensten op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Onze dienstverlening stelt u in staat uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Dit realiseren wij voor u door de bedrijfsrisico's in uw keten terug te dringen. Wed, 26 Sep 2040 00:00:00 +0100 PVC leidingen en bepalen restlevensduur: QS whitepaper nu beschikbaar http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/101/pvc-leidingen-en-bepalen-restlevensduur-qs-whitepaper-nu-beschikbaar <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">PVC leidingen in Nederland</font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">In Nederland liggen voor transport van water, rioolwater en gas vele tienduizenden kilometers aan PVC (polyvinylchloride)-leiding in de grond. De totale lengte aan PVC leiding groeit nog steeds. De eerste PVC-leidingen zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw aangelegd. Tot in de tachtiger jaren is, om tot een constante kwaliteit van de korte en langeduur eigenschappen te komen, onderzoek verricht waaruit de huidige testen en bijbehorende criteria zijn ontwikkeld. Aanvankelijk speelde deze ontwikkeling zich af in Nederland. De betrokken partijen waren onder andere de buizenfabrikanten, het normalisatie-instituut NEN, Kiwa en VEG-Gasinstituut. Al snel werd door de Nederlandse partijen aan de internationale ontwikkelingen deelgenomen.</font><br /> <br /> De gehele whitepaper kunt u&nbsp;via onze pagina <a href="http://www.qsbv.com/nl/40/downloads">downloads</a> downloaden.</p> Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 +0100 Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/100/verificatie-co2-rekentool-groenafval-door-qs De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen toont veel daadkracht onder groenrecyclingbedrijven.&nbsp; Deze bedrijven hebben vanaf nu de mogelijkheid om CO2-certificaten uit te geven aan partijen die groene reststromen laten recyclen. Elf locaties hebben inmiddels hun CO2-winst van hun activiteiten officieel laten verifi&euml;ren, negen locaties staan al in de startblokken voor het proces en negen ontdoeners van groene reststromen &ndash; zoals gemeentes &ndash; hebben inmiddels een CO2-certificaat ontvangen. Dit laatste aantal zal naar verwachting snel oplopen.<br /> &nbsp;<br /> De basis voor de CO2-certificaten is de berekening met de vernieuwde &lsquo;CO2 -rekentool groenafval&rsquo;. Met deze tool is nog beter zichtbaar te maken dat de recycling van groene reststromen leidt tot significante broeikasgasemissiereducties.<br /> &nbsp;<br /> De rekentool kwantificeert de broeikasgaseffecten van transport en het recyclingproces van de groene reststromen tot en met de producten die daaruit ontstaan. Enerzijds betreft het broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen en anderzijds gaat het juist om emissiereducties wanneer producten zoals compost en biobrandstoffen koolstof in de bodem vastleggen of fossiele grondstoffen en brandstoffen vervangen.<br /> &nbsp;<br /> Met behulp van de rekentool kan een groenrecyclingbedrijf de CO2-winst van zijn activiteiten berekenen. Deze informatie kan het bedrijf gebruiken voor interne en externe rapportages, bijvoorbeeld bij aanbestedingen of bij gebruik van de CO2-prestatieladder.<br /> &nbsp;<br /> Nieuw is dat groenrecyclingbedrijven voortaan CO2-certificaten kunnen uitgeven. QS kan als goedgekeurde onafhankelijke auditor de verificatie uitvoeren. De BVOR geeft op basis hiervan CO2-certificaten uit met de betreffende broeikasgasemissiereducties.<br /> &nbsp;<br /> Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met Bianca Rombout via <a href="mailto:rombout@qsbv.com">rombout@qsbv.com</a>, Jorn Bronsvoort via <a href="mailto:bronsvoort@qsbv.com">bronsvoort@qsbv.com</a> of telefonisch via 088 166 2000.<br /> &nbsp; Mon, 21 Jul 2025 00:00:00 +0200 De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/99/de-nut-en-noodzaak-van-een-uitgebreide-conditiebepaling-van-pvc-leidingen Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen de komende jaren het einde van hun technische levensduur. Dit is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de omgeving, maar ook de kwaliteit van de buizen en hoe lang zij al in de grond liggen. Elk jaar zorgen falende buisleidingen voor waterverspilling en schades aan infrastructuur die leiden tot peperdure herstelwerkzaamheden. Zonde toch?<br /> &nbsp;<br /> Waarom is zo&rsquo;n conditiebepaling zo belangrijk? Voor leidingeigenaren en -beheerders zoals gemeenten en waterschappen is het van groot belang om te weten wat de status van hun leidingen is om zo meer inzicht in de risico&rsquo;s en dus ook in de kosten te hebben. Want wat gebeurt er als er door veroudering, materiaaldegradatie of bijvoorbeeld zware werkzaamheden scheuren of breuken in een pvc-leiding ontstaan? Calamiteiten! Zowel voor de consument, maar ook de onvoorziene kosten om zo&rsquo;n schade te herstellen zijn voor leidingbeheerders ongelooflijk hoog. Leidingen kunnen over het algemeen langer mee dan voorheen werd gedacht, echter kan een klein aantal kritieke plekken voor gevaar zorgen. Juist die kritieke plekken zijn belangrijk om te achterhalen en aan te pakken door risico&rsquo;s in te schatten en leidingen te inspecteren. Uiteindelijk besparen leidingeigenaren verspreid over de levensduur van deze leiding enorm op de kosten, die daardoor vaak verlengd kan worden. Aan de ene kant dus om calamiteiten en de gevolgen daarvan te voorkomen en aan de andere kant om de kosten van de leiding over de totale levensduur te verlagen, doordat de levensduur wordt verlengd.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <em>Door de risico&rsquo;s tijdig in kaart te brengen, de leidingen preventief te inspecteren en vervolgens op materiaalkwaliteit te onderzoeken, heb je meer grip op je leidingnetwerk. </em><br /> <br /> <strong>Krachten bundelen</strong><br /> Dat is wat er tijdens de conditiebepaling van de pvc-leidingen gebeurt. HDM Pipelines, Acquaint en QS werken in dit specialistische vraagstuk nauw met elkaar samen. Dit doen zij voor het eerst en de start van deze unieke samenwerking belooft veel goeds. Waarom? Deze onafhankelijke partijen vullen elkaar goed aan en elk bedrijf heeft zijn eigen cruciale rol in het proces. Wat is hun gezamenlijke kracht? Het totaalplaatje. Acquaint zorgt voor belangrijke data van het hele trac&eacute; en QS duikt meer de diepte in door het uitvoeren van materiaalonderzoek. HDM vertaalt al deze data naar concrete informatie. Wat is nu daadwerkelijk de kwaliteit van het leidingnetwerk? De betrouwbare uitkomsten van de risicoanalyse, de inspectie &eacute;n de kwaliteitscontrole is d&eacute; meerwaarde voor de klant.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Risicobeheersing</strong><br /> HDM Pipelines is specialist op het gebied van buisleidingen en leidingnetwerken. Zij brengen allereerst de risico&rsquo;s van de pvc-leidingen in kaart en geven advies over welke leidingen als eerste in aanmerking komen voor inspectie, maar ook welke inspectietechnieken zij daar het beste voor kunnen gebruiken. Op deze manier weet de klant direct op welke leidingen zij moeten inzoomen. Op basis van data uit verschillende open databronnen kan HDM bepalen welke persleiding het hoogste risico op falen heeft en welke mitigerende maatregelen hierbij horen om het risico tot een acceptabel niveau te brengen. Dit zorgt voor effectiever &eacute;n effici&euml;nter beheer en onderhoud van het leidingnetwerk!<br /> &nbsp;<br /> <strong>Inspectietechniek</strong><br /> Acquaint is expert op het gebied van inwendige persleidinginspecties in de drink- en afvalwatersector. Zij hebben de slimme Acquarius-tool ontwikkeld die ingezet kan worden zonder graafwerkzaamheden en onderbreking van de bedrijfsvoering.<br /> Met z&rsquo;n sensoren brengt de Acquarius snel de conditie van drink- en afvalwaterleidingen in beeld. En dat kan gewoon terwijl een leiding nog in bedrijf is. Zo meet hij de gezonde resterende wanddikte, vervorming, de ovaliteit, de ligging, en afwijkingen in de verbindingen van een pvc-buis. Al deze faalmechanismen kunnen leiden tot calamiteiten, maar ook eventuele hoekverdraaiingen kunnen daarvoor zorgen. Dankzij z&rsquo;n wendbaarheid vindt de Acquarius overal zijn weg. Als &eacute;&eacute;n leiding is ge&iuml;nspecteerd, kan Acquaint met de data die hij daardoor krijgt, in combinatie met andere data, de conditie van andere leidingen voorspellen zonder dat er inspectie nodig is. Uiteindelijk is het dan ook niet de bedoeling dat alle leidingen worden ge&iuml;nspecteerd. Een innovatie die in volle gang is.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Materiaalonderzoek</strong><br /> Een kunststofleiding gaat gemiddeld zo&rsquo;n 25 tot 50 jaar mee. Maar de praktijk leert dat deze leidingen vaak (veel) langer meegaan. En dat is interessant voor de leidingbeheerder. QS is gespecialiseerd in de kwaliteitscontrole en materiaalonderzoek van deze kunststofleidingsystemen. Zij hebben een praktische, effectieve en wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethode ontwikkeld om de mate van veroudering te bepalen. Dit onderzoek vindt plaats in hun eigen laboratorium. Nadat Acquaint de inspectie heeft uitgevoerd, gaat QS aan de slag. Afhankelijk van de lengte van de leiding, worden &eacute;&eacute;n of meerdere delen van de kunststofbuis uit de grond en onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het materiaal, de sterkte, eventuele microscheurtjes en mogelijke chemische aantastingen. De uitkomst van dit onderzoek inclusief interpretatie door een erkend langeduurgedrag-deskundige wordt vastgelegd in een eindrapportage met een duidelijke conclusie.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Resultaat</strong><br /> Leidingbeheer zonder verrassingen! Wat zijn de voordelen? Risico&rsquo;s worden verkleind, de veiligheid van de kunststofleidingen vergroot, een fikse kostenbesparing door slim beheer &eacute;n als leidingbeheerder heb je 100% inzicht in je leidingnetwerk.<br /> Alle data die door de samenwerkingspartners QS en Acquaint is verzameld, gebruikt HDM Pipelines voor een restlevensduuranalyse van het gehele leidingtrac&eacute;. Deze restlevensduurbenadering is voor leidingeigenaren van groot belang als er in de (nabije) toekomst investeringsbeslissingen genomen moeten worden. Al met al maakt de combinatie van veldwerk, materiaalonderzoek en de restlevensduurbenadering van deze leiding het mogelijk dat de leidingeigenaar zijn leidingbeheer naar een hoger niveau kan tillen. &nbsp;Dit past naadloos binnen het assetmanagement dat de laatste jaren steeds populairder binnen dit soort organisaties wordt.<br /> <br /> &nbsp; Thu, 12 Jun 2025 00:00:00 +0200 Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/97/verificatie-co2-rekentool-groenafval-door-qs <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/97/verificatie-co2-rekentool-groenafval-door-qs"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/97.jpg"/></a><br/> In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het nieuwe BVOR verificatieprotocol en de vernieuwde CO<sub>2</sub> rekentool voor groenafval. Wanneer u&nbsp; CO<sub>2</sub>-certificaten wenst te ontvangen op basis van de geverifieerde resultaten uit de rekentool kan QS als erkende en volledig onafhankelijke partij de verificatie voor u uitvoeren.<br /> &nbsp;<br /> De &lsquo;CO<sub>2</sub>-rekentool groenafval&rsquo; is in 2021 in opdracht van de BVOR volledig herzien door CE Delft. De tool maakt het mogelijk om de broeikasgaseffecten te kwantificeren van het transport en de recycling van groenafval, en het hergebruik van de producten uit de recyclingprocessen. Het gaat daarbij om de broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen &eacute;n de emissiereducties die optreden omdat producten zoals compost en biobrandstoffen fossiele grondstoffen of fossiele brandstoffen vervangen.<br /> &nbsp;<br /> Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om CO<sub>2</sub>-certificaten te ontvangen op basis van de geverifieerde resultaten uit de rekentool. De verificatie moet worden uitgevoerd door een hiertoe goedgekeurde onafhankelijke derde partij. Op basis van de door deze partij afgegeven verificatieverklaring geeft de BVOR vervolgens certificaten uit.<br /> <br /> Wist u overigens dat QS ook uw Keurcompost, NTA 8080 Better Biomass, ISCC audits en vloeistofdichtheidsinspecties kan verzorgen? Mocht u interesse hebben in de verificatie van uw CO<sub>2</sub>-rekentool t.b.v. de CO<sub>&shy;2</sub>-certificaten of &eacute;&eacute;n van onze andere diensten, dan informeert Bianca Rombout of Jorn Bronsvoort u graag vrijblijvend over de specifieke mogelijkheden voor uw bedrijf.<br /> &nbsp;<br /> Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met Bianca Rombout via rombout@qsbv.com,&nbsp;Jorn Bronsvoort via bronsvoort@qsbv.com of telefonisch via 088 166 2000.<br /> &nbsp; Sun, 07 Apr 2030 00:00:00 +0200 Update GEM² - Het nieuwe geo-Elektrisch meetsysteem http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/95/update-gem-het-nieuwe-geo-elektrisch-meetsysteem <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/95/update-gem-het-nieuwe-geo-elektrisch-meetsysteem"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/95.png"/></a><br/> Na de lancering van GEM&sup2; in november 2020 tijdens de ALV van de BVOR hebben reeds meerdere BVOR-leden gebruik gemaakt van GEM&sup2;.<br /> Deze nieuwste vorm van geo-elektrisch meten is ontwikkeld door QS in samenwerking met ABV Haukes. GEM&sup2; &nbsp;verzorgt inspecties van alle foliebakconstructies en (opvang)bassins.<br /> Om hiervoor een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te ontvangen biedt het nieuwe, innovatieve geo-elektrisch meetsysteem uitkomst.<br /> QS en ABV Haukes werken volledig autonoom en regelen de inspectie van a tot z.<br /> Geen gedoe dus. Bovendien bespaart u met GEM&sup2; &nbsp;aanzienlijk op directe en indirecte kosten.<br /> Uiteraard wordt de inspectie uitgevoerd volgens Protocol 6702 van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).<br /> <strong><em>Om u exact te laten zien wat GEM&sup2; inhoudt, verwijzen wij u graag naar de animatie die klaar staat op </em></strong><a href="https://gem2.nl/"><strong><em>https://gem2.nl</em></strong></a><strong><em>. </em></strong><strong>Alles over GEM&sup2;</strong> <strong>leest u hier: </strong><a href="https://gem2.nl/"><strong>gem2.nl.</strong></a><br /> &nbsp;<br /> Mocht u interesse hebben in inspecties met het nieuwe GEM&sup2;-systeem, dan informeren wij u graag vrijblijvend over de specifieke mogelijkheden voor uw vloeistofdichte voorzieningen.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Sun, 17 Mar 2030 00:00:00 +0100 Protocollen voor toepassing van geomembranen in GWW-sector herzien http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/94/protocollen-voor-toepassing-van-geomembranen-in-gww-sector-herzien <p><font color="#000000" face="Calibri" size="3">De protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen voor bodembescherming en gas- en vloeistofbarri&egrave;relagen zijn herzien.<br /> De nieuwe versies van de protocollen (versie 2018) geven helderheid en eenduidigheid in de eisen voor toepassing en beoordeling vangeomembranen als afdichting in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) in Nederland.<br /> Voor het volledige bericht van NEN, zie:</font><br /> <a href="http://www.nen.nl/nieuws/protocollen-voor-toepassing-van-geomembranen-in-gww-sector-herzien/">http://www.nen.nl/nieuws/protocollen-voor-toepassing-van-geomembranen-in-gww-sector-herzien/</a><br /> &nbsp;</p> Mon, 03 Mar 2025 00:00:00 +0100 Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’ http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/93/cursus-biomassa-certificering-better-biomass <p>Op 27 januari 2022 organiseert de BVOR in samenwerking met QS de eendaagse cursus &lsquo;Biomassa-certificering conform Better Biomass&rsquo; in Wageningen. Deze is speciaal voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa of dat overwegen. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas.</p> <h2>Achtergrond</h2> <p>Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen. De Nederlandse overheid werkt aan wettelijk verplichte duurzaamheidscriteria voor biomassa die wordt ingezet voor energieproductie.</p> <p>Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Het NEN heeft hiervoor het certificeringssysteem Better Biomass ontwikkeld, voorheen NTA8080 genaamd, dat door zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem wordt beschouwd.</p> <h2>Inhoud van de cursus</h2> <p>In deze cursus wordt onder meer ingegaan op de volgende zaken:</p> <ul> <li>de context van duurzaamheidscertificering van biomassa (eisen van de overheid en eisen van de markt);</li> <li>verhouding van het Better Biomass-certificaat tot de Nederlandse wetgeving;</li> <li>inhoud van Better Biomass, dat wil zeggen de duurzaamheidseisen die worden gesteld (onder meer broeikasgasbalans, milieuaspecten). Hierbij wordt specifiek ingegaan op het onderscheid tussen eisen die worden gesteld voor reststromen en voor niet-reststromen;</li> <li>het proces van certificatie, de stappen die doorlopen moeten worden tot en met het verkrijgen van het Better Biomass-certificaat;</li> <li>praktische handreikingen voor het invulling geven aan de Better Biomass-eisen, specifiek voor houtige biomassa uit groenafval en voor biogas uit vergisting.</li> </ul> <h2>Meer informatie en inschrijven</h2> <p>Datum: 27 januari 2022<br /> Locatie: BVOR, Bronland 12-B, 6708 WH Wageningen,<a href="http://bvor.nl/routebeschrijving-bvor/">Routebeschrijving BVOR-Verenigingsbureau</a><br /> Investering: &euro; 420,- voor BVOR-leden en BVOR-begunstigers, &euro; 820,- voor niet-leden. Prijzen zijn exclusief btw en inclusief lunch.<br /> <a href="http://bvor.nl/inschrijfformulier-cursus-compost-organische-stof-en-bodemvruchtbaarheid/">Inschrijfformulier</a> &gt;Annuleren kan tot vier weken voor aanvang van cursus.<br /> Meer informatie: Arjen Brinkmann, via 06-13 61 78 83 of <a href="mailto:brinkmann@bvor.nl">brinkmann@bvor.nl</a></p> Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 +0100 Uitbreiding accreditatie door RvA voor niet-destructief onderzoek op lasverbindingen in kunststofleidingsystemen http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/92/uitbreiding-accreditatie-door-rva-voor-niet-destructief-onderzoek-op-lasverbindingen-in-kunststofleidingsystemen <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/92/uitbreiding-accreditatie-door-rva-voor-niet-destructief-onderzoek-op-lasverbindingen-in-kunststofleidingsystemen"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/92.jpg"/></a><br/> <div><strong>Toekenning hoogst mogelijke NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie door RvA voor ToFD en PAUT-onderzoek</strong></div> <div><br /> <em>Recentelijk hebben we ons dienstenpakket uitgebreid met een belangrijke accreditatie die onze onafhankelijke werkwijze nogmaals onderstreept. Onze inspectieactiviteit met betrekking tot Time of Flight Diffraction (ToFD) en Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT), een vorm van ultrasoon onderzoek, mogen we vanaf nu onder NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie uitvoeren.</em><br /> <br /> <strong>Hoogst mogelijk accreditatie m.b.t. onafhankelijkheid</strong><br /> NEN-EN-ISO 17020 type A geeft aan dat een organisatie aantoonbaar volledig onafhankelijk te werk gaat en technisch vaardig is. QS voldoet aan alle criteria die de RvA hieraan verbindt. De uitbreiding met deze normering voegt nog meer waarde toe aan de onafhankelijkheid waarmee wij de inspectie uitvoeren. Het is bovendien de hoogst mogelijke accreditatie die toegekend kan worden vanuit de RvA. Daar zijn we uiteraard trots op.<br /> <br /> <strong>Bediening van verschillende markten</strong><br /> Met ToFD inspecteren we de verbindingen van stuiklassen en met PAUT inspecteren we &nbsp;elektrolassen op onvolkomenheden. Het is een niet-destructieve onderzoeksmethodiek die we bij verschillende typen PE-leidingen kunnen toepassen. We kunnen hiermee de lasverbindingen van diverse kunststof leidingsystemen inspecteren, zoals voor het transport van gas, drink- en afvalwater. Ook brandbluswaterleidingen voor onder andere datacentra worden met deze methodiek ge&iuml;nspecteerd.<br /> <br /> <strong>Resultaten snel beschikbaar</strong><br /> Het uitvoeren van kwaliteitsbewaking door inspecties, ultrasoon onderzoek en het beproeven en beoordelen van lasverbindingen vindt plaats in ons eigen laboratorium. Hierdoor zijn we in staat om inspectie- en onderzoeksresultaten volledig geaccrediteerd zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan onze klanten.<br /> <br /> Meer informatie over deze onderzoeksmethode vindt u op: <a href="https://www.qsbv.com/nl/85/niet-destructief-onderzoek-van-spiegellassen">https://www.qsbv.com/nl/85/niet-destructief-onderzoek-van-spiegellassen</a><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</div> Wed, 26 Sep 2040 00:00:00 +0100 QS treedt toe tot Normec Group http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/91/qs-treedt-toe-tot-normec-group <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/91/qs-treedt-toe-tot-normec-group"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/91.jpg"/></a><br/> <strong>Normec is zeer verheugd om de overname van Quality Services B.V. (QS) bekend te maken. </strong><strong>Per augustus 2021 maken QS en haar dochterondernemingen QS Testing, QS Inspection en QS Certification onderdeel uit van Normec Group.</strong><br /> <br /> Het in 2001 opgerichte QS levert onafhankelijke geaccrediteerde dienstverlening op het gebied van testen, inspecteren en certificeren (TIC) voor publieke en private opdrachtgevers. De focus ligt hierbij op kunststoffolie, -leidingen, -constructies, hernieuwbare energie en biobased producten. In 20 jaar tijd heeft QS zich ontwikkeld tot een volwaardige partner in de branche.<br /> <br /> Met jarenlange (internationale) ervaring in de TIC-branche is de toetreding van het bedrijf van grote waarde voor Normec. CEO Joep Bruins geeft aan: &ldquo;QS biedt een scope van activiteiten die op dit moment nog niet door Normec Group worden aangeboden. Hierdoor zijn we nog beter in staat onze klanten in de volle breedte te ontzorgen. QS is dus een prachtige aanvulling op de bestaande dienstverlening binnen onze divisie Life, Safety &amp; Environment.&rdquo;<br /> <br /> Jorn Bronsvoort (Directeur QS) vertelt: &ldquo;Voor de klanten en medewerkers van QS is deze aansluiting bij Normec een uitgelezen mogelijkheid om onze solide groei op de lange termijn door te zetten. Wij denken dat dit voor alle betrokken partijen een mooie kans is, waarvan wij veel profijt verwachten.&rdquo; Iljo Fluit (Directeur QS) vult aan: &ldquo;Wij zien Normec Group als een speler waar de TIC-services van QS zowel complementair als verwant aan zijn, zonder te overlappen. Bovendien delen we dezelfde kernwaarden als het gaat om klantbenadering, namelijk gebaseerd op kwaliteit en klantvriendelijkheid. We zien dan ook veel mogelijkheden om onze gezamenlijke klanten nog beter te bedienen.&rdquo;<br /> <br /> <strong>Over Normec</strong><br /> Normec is een leidende organisatie op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance met meer dan 2.000 medewerkers in voornamelijk de Benelux en Duitsland. Normec onderscheidt zich door kennisintensieve dienstverlening te combineren met excellente serviceniveaus voor haar klanten, mede door de inzet van vooruitstrevende technologie. Mon, 02 Sep 2030 00:00:00 +0200 Uitbreiding wagenpark http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/89/uitbreiding-wagenpark <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/89/uitbreiding-wagenpark"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/89.jpg"/></a><br/> <p style="margin: 0cm;">Sinds afgelopen vrijdag is ons wagenpark uitgebreid met een prachtige nieuwe auto; een Renault M&eacute;gane Estate E-Tech Plug-In Hybrid. De auto is natuurlijk voorzien van QS bestickering en het is de eerste (deels) elektrische auto waar onze inspecteurs in gaan rijden. Wij zijn blij met de toevoeging van deze elektrische PHEV aan ons wagenpark.<br /> Op de foto wordt de auto voor het eerst bij QS geladen bij &eacute;&eacute;n van de 6 oplaadpunten met aantoonbaar gecertificeerde groene stroom!</p> <p style="margin: 0cm;">&nbsp;</p> Mon, 26 May 2025 00:00:00 +0200 Uitbreiding laboratorium QS met OIT-metingen http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/88/uitbreiding-laboratorium-qs-met-oit-metingen <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/88/uitbreiding-laboratorium-qs-met-oit-metingen"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/88.jpg"/></a><br/> In ons laboratorium kunnen we volledig onafhankelijk metingen uitvoeren op proefstukken uit kunststofproducten en kunststofverbindingen. Dat doen we volgens diverse NEN, EN, ISO en ASTM testnormen. Recentelijk hebben wij onze laboratoriumfaciliteiten uitgebreid met een DSC apparaat voor het uitvoeren van OIT-metingen. Hiermee kunnen wij de OIT-meting als onderdeel van een reguliere kwaliteitscontrole of onderdeel van een (rest)levensduuronderzoek aan PE(polyetheen)-producten, volgens NEN-EN-ISO 11357-6 volledig in eigen beheer uitvoeren.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Waar staat OIT voor?</strong><br /> De afkorting OIT staat voor oxidatie-inductietijd. Een OIT-meting is een gestandaardiseerde test waarbij de snelheid waarmee de oxidatiewarmte vrijkomt met DSC (differential scanning calorimetry: verschilwarmtemeting per tijdseenheid) wordt bepaald gevolgd door een extrapolatie van het deel van de curve met de grootste warmteontwikkeling. De oxidatie van PE-materiaal start nadat de thermische stabilisator is geconsumeerd. De periode (OIT-waarde) tussen de start van de tijdmeting en het op gang komen van de oxidatie bij 200 &deg;C wordt uit de DSC-meetcurve berekend.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Inzet OIT-meting</strong><br /> Een OIT-meting wordt in ons laboratorium met name uitgevoerd op PE-producten zoals buizen en geomembranen om weerstand tegen oxidatie te bepalen. In combinatie met expositie in water en lucht bij verhoogde temperatuur wordt de meting o.a. ingezet bij de bepaling van de (rest)levensduur; bijvoorbeeld ter validatie van honderd jaar. De OIT-meting &nbsp;geeft een snelle indicatie over de resterende stabilisatie tegen oxidatie.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Volledige dienstverlening voor onze klanten</strong><br /> QS Testing is uiteraard blij met de uitbreiding van het laboratorium met OIT-metingen. Hierdoor kunnen we OIT-metingen volledig in eigen beheer uitvoeren waardoor we nog sneller kunnen schakelen en een flexibele manier van werken (blijven) hanteren. In combinatie met de 17020 type A accreditatie van ons zusterbedrijf QS Inspection op het gebied van monsterneming en aanleg- en verwerkingsinspecties kan QS hiermee als enige partij in Nederland volledig in eigen beheer een uitspraak doen over de verwachte levensduur van een folieconstructie.<br /> Een OIT-meting laten uitvoeren ten behoeve van een kwaliteitscontrole? Of een (rest)levensduuronderzoek van ter validatie van bijvoorbeeld honderd jaar? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee in uw (maatwerk)vraagstuk.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Fri, 23 May 2025 00:00:00 +0200 QS al 20 jaar uw partner! http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/85/qs-al-20-jaar-uw-partner <div style="margin: 0cm;"> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Op 16 maart 2001 begon Cor van Ommeren vanaf zijn zolderkamer met Quality Services B.V. zijn volledig onafhankelijke inspectiediensten op kunststoffolie- en leidingprojecten. Vandaag de dag, 16 maart 2021, bestaat QS inmiddels 20 jaar! In die 20 jaar heeft QS zich continue ontwikkeld tot een volwaardige partner op het gebied van volledig onafhankelijke test-, inspectie, certificatie- en opleidingsactiviteiten. QS is in die 20 jaar volledig organisch gegroeid vanuit de toenemende vraag van klanten om binnen de marktsegmenten waarin QS actief is aantoonbaar te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en normering. Met een ervaren team van 35 professionals worden zowel vanuit het onlangs uitgebreide hoofdkantoor in Bennekom als ook op projectlocatie door heel Nederland &eacute;n daar buiten dagelijks tientallen onafhankelijke beoordelingen uitgevoerd. Van inspecties en ultrasoon onderzoek van kunststoffolie- en leidingen, vloeistofdichte voorzieningen en IBC-werken tot volledig erkende levensduurbeoordelingen en beproevingen van kunststof constructies in haar state-of-the-art laboratorium, persoonscertificatie van kunststof lassers en lastoezichthouders tot een breed pallet aan certificatie- en verificatiediensten in de markt voor hernieuwbare energie en biobased producten. De combinatie van een 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling, een 17025 geaccrediteerd laboratorium, een 17065 geaccrediteerde certificatietak en een door NEN en CKB erkende opleidingspoot maakt QS daarin uniek. </font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Deze ontwikkeling is alleen mogelijk geweest door het groeiend aantal trouwe klanten en partners. Namens alle medewerkers van QS: bedankt voor uw vertrouwen in onze dienstverlening! Wij blijven graag uw partner en verwelkomen ook graag u als nieuwe klant! </font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">QS Testing &ndash; Inspection &ndash; Certificiation</font></p> <p style="margin: 0cm;"><a href="http://www.qsbv.com"><font color="#0563c1" face="Calibri" size="3">www.qsbv.com</font></a><font color="#000000" face="Calibri" size="3"> </font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> </div> <p style="margin: 0cm;"><img alt="" src="/media/KOS_9183%20basis%20met%20correcties.jpg" style="width: 500px; height: 235px;" /><font color="#000000" face="Calibri" size="3"> </font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200 Afschuiftest geokunststoffen http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/83/afschuiftest-geokunststoffen <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/83/afschuiftest-geokunststoffen"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/83.jpg"/></a><br/> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="background: white; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">Bij de aanleg van afdichtingconstructies met geokunststoffen op taluds is het belangrijk verantwoording te kunnen afleggen over de stabiliteit. Het volledig onafhankelijk uitvoeren van afschuiftesten om de wrijvingseigenschappen van geokunststoffen te verifi&euml;ren kan nu door QS in haar state-of-the-art laboratorium in Bennekom worden uitgevoerd.<br /> Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze <a href="http://www.qsbv.com/nl/88/afschuiftest-geokunststoffen">link</a></span><br /> &nbsp;</p> Sun, 31 Aug 2025 00:00:00 +0200 Uitbreiding elektrisch laden bij QS http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/82/uitbreiding-elektrisch-laden-bij-qs <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/82/uitbreiding-elektrisch-laden-bij-qs"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/82.jpg"/></a><br/> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Bij het nieuwe pand van QS zijn sinds kort extra laadpunten in gebruik genomen. Hiermee kunnen nu tegelijkertijd 6 elektrische voertuigen bij QS geladen worden met aantoonbare gecertificeerde groene stroom!</font></p> Sat, 02 Aug 2025 00:00:00 +0200 NTA 8828 opleidingen bij QS weer van start http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/81/nta-8828-opleidingen-bij-qs-weer-van-start <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/81/nta-8828-opleidingen-bij-qs-weer-van-start"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/81.jpg"/></a><br/> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Vandaag (2 juni) zijn de opleidingen en examens in het kader van de NTA 8828 bij QS weer hervat. Een specifiek protocol is opgesteld met als doel opleidingen en examens volgens de NTA 8828 vanaf heden weer veilig doorgang te kunnen laten vinden tijdens de coronacrisis.</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">De geldende adviezen en maatregelen van het RIVM en het protocol &lsquo;Samen veilig doorwerken&rsquo; van Bouwend Nederland en Techniek Nederland vormen de basis van ons QS protocol, aangevuld met locatie- en handelingspecifieke details.</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">QS verzorgt zowel de driedaagse volledige opleiding als ook de &eacute;&eacute;ndaagse herhalingscursus voor hercertificering van elektrolassers en lastoezichthouders. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">De opleidingen zullen in kleinere groepen van maximaal 4 deelnemers worden gegeven. Ondanks de kleinere groepen heeft QS besloten om de dienstverlening tegen dezelfde tarieven aan te bieden. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Ook worden onze opleidingen op maat weer opgepakt en is het hiermee mogelijk om in een aangepaste vorm de opleidingen in de avond en/of op zaterdag te organiseren.</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Voor meer informatie over onze lasopleidingen of een vrijblijvende offerte kunt u contact op nemen met dhr. Jorn Bronsvoort via </font><a href="mailto:NTA8828@qsbv.com"><font color="#0563c1" face="Calibri" size="3">NTA8828@qsbv.com</font></a><font color="#000000" face="Calibri" size="3"> of 088 166 2000.</font></p> <br /> &nbsp; Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 +0200 Verlengen NTA 8828 Certificaten http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/77/verlengen-nta-8828-certificaten LET OP: dit jaar zullen de eerste NTA 8828 certificaten verlopen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor het verlengen van uw NTA 8828 PE-Elektrolasser of PE-Lastoezichthouder certificaat? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons via 088-166 2000 of stuur een e-mail naar NTA8828@qsbv.com.&nbsp; Mon, 18 Mar 2030 00:00:00 +0100 QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/71/qs-inspection-en-abv-haukes-bundelen-krachten <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/71/qs-inspection-en-abv-haukes-bundelen-krachten"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/71.jpg"/></a><br/> Als inspectie-experts op het gebied van bodembescherming zorgen wij voor gedegen, onafhankelijke kwaliteitscontroles. Dit doen we sinds een jaar samen met ABV Haukes uit Nijmegen. Door onze kennis samen te voegen, kunnen we IBC-werken sneller en effici&euml;nter inspecteren volgens Protocol 6902. Zo garanderen we een onafhankelijke toetsing die voldoet aan alle criteria.&nbsp;<br /> <br /> Inmiddels hebben we samen al 23 IBC-werken vakkundig ge&iuml;nspecteerd. Dit zijn grond-, weg- en waterbouwkundige werken waarin verontreinigde bouwstoffen zijn gebruikt. Bijvoorbeeld afval van energiecentrales, bodemassen en -slakken. Deze bouwstoffen mogen alleen worden toegepast in werken met isolatie-, beheer- en controlemaatregelen (IBC). Dit betekent dat deze werken na oplevering regelmatig grondig moeten worden ge&iuml;nspecteerd om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen.&nbsp;<br /> <br /> Samen met ABV Haukes controleren wij op onder meer stagnatie in de drainage, verzakkingen of een verzwakte constructie. Dankzij de periodieke inspecties kunnen zwakheden in de constructie op tijd worden ontdekt &eacute;n hersteld.&nbsp;<br /> <br /> <br /> <img alt="" src="/media/20180307%20ABV%20%26%20QS%20LR-10.JPG" style="width: 351px; height: 234px;" /> Mon, 12 May 2025 00:00:00 +0200