QS Testing • Inspection • Certification | Trusted Quality Services qsbv.com 2021 http://www.qsbv.com/ nl QS levert onafhankelijke diensten op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Onze dienstverlening stelt u in staat uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Dit realiseren wij voor u door de bedrijfsrisico's in uw keten terug te dringen. Wed, 26 Sep 2040 00:00:00 +0100 Cursus ‘Biomassa-certificering Better Biomass’ http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/93/cursus-biomassa-certificering-better-biomass <p>Op 27 januari 2022 organiseert de BVOR in samenwerking met QS de eendaagse cursus &lsquo;Biomassa-certificering conform Better Biomass&rsquo; in Wageningen. Deze is speciaal voor be-/verwerkers van organische reststromen die aan de slag willen met certificering van biomassa of dat overwegen. De cursus richt zich op de certificering van vaste houtige biomassa en van biogas.</p> <h2>Achtergrond</h2> <p>Met de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie, neemt ook de discussie toe over de duurzaamheid van die biomassa. Energiebedrijven en andere partijen eisen in toenemende mate dat biomassa aantoonbaar duurzaam is verkregen. De Nederlandse overheid werkt aan wettelijk verplichte duurzaamheidscriteria voor biomassa die wordt ingezet voor energieproductie.</p> <p>Duurzaamheid van biomassa kan aantoonbaar worden gemaakt door certificering. Het NEN heeft hiervoor het certificeringssysteem Better Biomass ontwikkeld, voorheen NTA8080 genaamd, dat door zowel overheid als marktpartijen als maatgevend systeem wordt beschouwd.</p> <h2>Inhoud van de cursus</h2> <p>In deze cursus wordt onder meer ingegaan op de volgende zaken:</p> <ul> <li>de context van duurzaamheidscertificering van biomassa (eisen van de overheid en eisen van de markt);</li> <li>verhouding van het Better Biomass-certificaat tot de Nederlandse wetgeving;</li> <li>inhoud van Better Biomass, dat wil zeggen de duurzaamheidseisen die worden gesteld (onder meer broeikasgasbalans, milieuaspecten). Hierbij wordt specifiek ingegaan op het onderscheid tussen eisen die worden gesteld voor reststromen en voor niet-reststromen;</li> <li>het proces van certificatie, de stappen die doorlopen moeten worden tot en met het verkrijgen van het Better Biomass-certificaat;</li> <li>praktische handreikingen voor het invulling geven aan de Better Biomass-eisen, specifiek voor houtige biomassa uit groenafval en voor biogas uit vergisting.</li> </ul> <h2>Meer informatie en inschrijven</h2> <p>Datum: 27 januari 2022<br /> Locatie: BVOR, Bronland 12-B, 6708 WH Wageningen,<a href="http://bvor.nl/routebeschrijving-bvor/">Routebeschrijving BVOR-Verenigingsbureau</a><br /> Investering: &euro; 420,- voor BVOR-leden en BVOR-begunstigers, &euro; 820,- voor niet-leden. Prijzen zijn exclusief btw en inclusief lunch.<br /> <a href="http://bvor.nl/inschrijfformulier-cursus-compost-organische-stof-en-bodemvruchtbaarheid/">Inschrijfformulier</a> &gt;Annuleren kan tot vier weken voor aanvang van cursus.<br /> Meer informatie: Arjen Brinkmann, via 06-13 61 78 83 of <a href="mailto:brinkmann@bvor.nl">brinkmann@bvor.nl</a></p> Thu, 02 Dec 2021 00:00:00 +0100 Uitbreiding accreditatie door RvA voor niet-destructief onderzoek op lasverbindingen in kunststofleidingsystemen http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/92/uitbreiding-accreditatie-door-rva-voor-niet-destructief-onderzoek-op-lasverbindingen-in-kunststofleidingsystemen <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/92/uitbreiding-accreditatie-door-rva-voor-niet-destructief-onderzoek-op-lasverbindingen-in-kunststofleidingsystemen"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/92.jpg"/></a><br/> <div><strong>Toekenning hoogst mogelijke NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie door RvA voor ToFD en PAUT-onderzoek</strong></div> <div><br /> <em>Recentelijk hebben we ons dienstenpakket uitgebreid met een belangrijke accreditatie die onze onafhankelijke werkwijze nogmaals onderstreept. Onze inspectieactiviteit met betrekking tot Time of Flight Diffraction (ToFD) en Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT), een vorm van ultrasoon onderzoek, mogen we vanaf nu onder NEN-EN-ISO 17020 type A accreditatie uitvoeren.</em><br /> <br /> <strong>Hoogst mogelijk accreditatie m.b.t. onafhankelijkheid</strong><br /> NEN-EN-ISO 17020 type A geeft aan dat een organisatie aantoonbaar volledig onafhankelijk te werk gaat en technisch vaardig is. QS voldoet aan alle criteria die de RvA hieraan verbindt. De uitbreiding met deze normering voegt nog meer waarde toe aan de onafhankelijkheid waarmee wij de inspectie uitvoeren. Het is bovendien de hoogst mogelijke accreditatie die toegekend kan worden vanuit de RvA. Daar zijn we uiteraard trots op.<br /> <br /> <strong>Bediening van verschillende markten</strong><br /> Met ToFD inspecteren we de verbindingen van stuiklassen en met PAUT inspecteren we &nbsp;elektrolassen op onvolkomenheden. Het is een niet-destructieve onderzoeksmethodiek die we bij verschillende typen PE-leidingen kunnen toepassen. We kunnen hiermee de lasverbindingen van diverse kunststof leidingsystemen inspecteren, zoals voor het transport van gas, drink- en afvalwater. Ook brandbluswaterleidingen voor onder andere datacentra worden met deze methodiek ge&iuml;nspecteerd.<br /> <br /> <strong>Resultaten snel beschikbaar</strong><br /> Het uitvoeren van kwaliteitsbewaking door inspecties, ultrasoon onderzoek en het beproeven en beoordelen van lasverbindingen vindt plaats in ons eigen laboratorium. Hierdoor zijn we in staat om inspectie- en onderzoeksresultaten volledig geaccrediteerd zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan onze klanten.<br /> <br /> Meer informatie over deze onderzoeksmethode vindt u op: <a href="https://www.qsbv.com/nl/85/niet-destructief-onderzoek-van-spiegellassen">https://www.qsbv.com/nl/85/niet-destructief-onderzoek-van-spiegellassen</a><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</div> Wed, 26 Sep 2040 00:00:00 +0100 QS treedt toe tot Normec Group http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/91/qs-treedt-toe-tot-normec-group <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/91/qs-treedt-toe-tot-normec-group"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/91.jpg"/></a><br/> <strong>Normec is zeer verheugd om de overname van Quality Services B.V. (QS) bekend te maken. </strong><strong>Per augustus 2021 maken QS en haar dochterondernemingen QS Testing, QS Inspection en QS Certification onderdeel uit van Normec Group.</strong><br /> <br /> Het in 2001 opgerichte QS levert onafhankelijke geaccrediteerde dienstverlening op het gebied van testen, inspecteren en certificeren (TIC) voor publieke en private opdrachtgevers. De focus ligt hierbij op kunststoffolie, -leidingen, -constructies, hernieuwbare energie en biobased producten. In 20 jaar tijd heeft QS zich ontwikkeld tot een volwaardige partner in de branche.<br /> <br /> Met jarenlange (internationale) ervaring in de TIC-branche is de toetreding van het bedrijf van grote waarde voor Normec. CEO Joep Bruins geeft aan: &ldquo;QS biedt een scope van activiteiten die op dit moment nog niet door Normec Group worden aangeboden. Hierdoor zijn we nog beter in staat onze klanten in de volle breedte te ontzorgen. QS is dus een prachtige aanvulling op de bestaande dienstverlening binnen onze divisie Life, Safety &amp; Environment.&rdquo;<br /> <br /> Jorn Bronsvoort (Directeur QS) vertelt: &ldquo;Voor de klanten en medewerkers van QS is deze aansluiting bij Normec een uitgelezen mogelijkheid om onze solide groei op de lange termijn door te zetten. Wij denken dat dit voor alle betrokken partijen een mooie kans is, waarvan wij veel profijt verwachten.&rdquo; Iljo Fluit (Directeur QS) vult aan: &ldquo;Wij zien Normec Group als een speler waar de TIC-services van QS zowel complementair als verwant aan zijn, zonder te overlappen. Bovendien delen we dezelfde kernwaarden als het gaat om klantbenadering, namelijk gebaseerd op kwaliteit en klantvriendelijkheid. We zien dan ook veel mogelijkheden om onze gezamenlijke klanten nog beter te bedienen.&rdquo;<br /> <br /> <strong>Over Normec</strong><br /> Normec is een leidende organisatie op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance met meer dan 2.000 medewerkers in voornamelijk de Benelux en Duitsland. Normec onderscheidt zich door kennisintensieve dienstverlening te combineren met excellente serviceniveaus voor haar klanten, mede door de inzet van vooruitstrevende technologie. Mon, 02 Sep 2030 00:00:00 +0200 Uitbreiding wagenpark http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/89/uitbreiding-wagenpark <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/89/uitbreiding-wagenpark"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/89.jpg"/></a><br/> <p style="margin: 0cm;">Sinds afgelopen vrijdag is ons wagenpark uitgebreid met een prachtige nieuwe auto; een Renault M&eacute;gane Estate E-Tech Plug-In Hybrid. De auto is natuurlijk voorzien van QS bestickering en het is de eerste (deels) elektrische auto waar onze inspecteurs in gaan rijden. Wij zijn blij met de toevoeging van deze elektrische PHEV aan ons wagenpark.<br /> Op de foto wordt de auto voor het eerst bij QS geladen bij &eacute;&eacute;n van de 6 oplaadpunten met aantoonbaar gecertificeerde groene stroom!</p> <p style="margin: 0cm;">&nbsp;</p> Mon, 26 May 2025 00:00:00 +0200 Uitbreiding laboratorium QS met OIT-metingen http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/88/uitbreiding-laboratorium-qs-met-oit-metingen <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/88/uitbreiding-laboratorium-qs-met-oit-metingen"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/88.jpg"/></a><br/> In ons laboratorium kunnen we volledig onafhankelijk metingen uitvoeren op proefstukken uit kunststofproducten en kunststofverbindingen. Dat doen we volgens diverse NEN, EN, ISO en ASTM testnormen. Recentelijk hebben wij onze laboratoriumfaciliteiten uitgebreid met een DSC apparaat voor het uitvoeren van OIT-metingen. Hiermee kunnen wij de OIT-meting als onderdeel van een reguliere kwaliteitscontrole of onderdeel van een (rest)levensduuronderzoek aan PE(polyetheen)-producten, volgens NEN-EN-ISO 11357-6 volledig in eigen beheer uitvoeren.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Waar staat OIT voor?</strong><br /> De afkorting OIT staat voor oxidatie-inductietijd. Een OIT-meting is een gestandaardiseerde test waarbij de snelheid waarmee de oxidatiewarmte vrijkomt met DSC (differential scanning calorimetry: verschilwarmtemeting per tijdseenheid) wordt bepaald gevolgd door een extrapolatie van het deel van de curve met de grootste warmteontwikkeling. De oxidatie van PE-materiaal start nadat de thermische stabilisator is geconsumeerd. De periode (OIT-waarde) tussen de start van de tijdmeting en het op gang komen van de oxidatie bij 200 &deg;C wordt uit de DSC-meetcurve berekend.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Inzet OIT-meting</strong><br /> Een OIT-meting wordt in ons laboratorium met name uitgevoerd op PE-producten zoals buizen en geomembranen om weerstand tegen oxidatie te bepalen. In combinatie met expositie in water en lucht bij verhoogde temperatuur wordt de meting o.a. ingezet bij de bepaling van de (rest)levensduur; bijvoorbeeld ter validatie van honderd jaar. De OIT-meting &nbsp;geeft een snelle indicatie over de resterende stabilisatie tegen oxidatie.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Volledige dienstverlening voor onze klanten</strong><br /> QS Testing is uiteraard blij met de uitbreiding van het laboratorium met OIT-metingen. Hierdoor kunnen we OIT-metingen volledig in eigen beheer uitvoeren waardoor we nog sneller kunnen schakelen en een flexibele manier van werken (blijven) hanteren. In combinatie met de 17020 type A accreditatie van ons zusterbedrijf QS Inspection op het gebied van monsterneming en aanleg- en verwerkingsinspecties kan QS hiermee als enige partij in Nederland volledig in eigen beheer een uitspraak doen over de verwachte levensduur van een folieconstructie.<br /> Een OIT-meting laten uitvoeren ten behoeve van een kwaliteitscontrole? Of een (rest)levensduuronderzoek van ter validatie van bijvoorbeeld honderd jaar? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee in uw (maatwerk)vraagstuk.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; Fri, 23 May 2025 00:00:00 +0200 QS al 20 jaar uw partner! http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/85/qs-al-20-jaar-uw-partner <div style="margin: 0cm;"> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Op 16 maart 2001 begon Cor van Ommeren vanaf zijn zolderkamer met Quality Services B.V. zijn volledig onafhankelijke inspectiediensten op kunststoffolie- en leidingprojecten. Vandaag de dag, 16 maart 2021, bestaat QS inmiddels 20 jaar! In die 20 jaar heeft QS zich continue ontwikkeld tot een volwaardige partner op het gebied van volledig onafhankelijke test-, inspectie, certificatie- en opleidingsactiviteiten. QS is in die 20 jaar volledig organisch gegroeid vanuit de toenemende vraag van klanten om binnen de marktsegmenten waarin QS actief is aantoonbaar te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en normering. Met een ervaren team van 35 professionals worden zowel vanuit het onlangs uitgebreide hoofdkantoor in Bennekom als ook op projectlocatie door heel Nederland &eacute;n daar buiten dagelijks tientallen onafhankelijke beoordelingen uitgevoerd. Van inspecties en ultrasoon onderzoek van kunststoffolie- en leidingen, vloeistofdichte voorzieningen en IBC-werken tot volledig erkende levensduurbeoordelingen en beproevingen van kunststof constructies in haar state-of-the-art laboratorium, persoonscertificatie van kunststof lassers en lastoezichthouders tot een breed pallet aan certificatie- en verificatiediensten in de markt voor hernieuwbare energie en biobased producten. De combinatie van een 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling, een 17025 geaccrediteerd laboratorium, een 17065 geaccrediteerde certificatietak en een door NEN en CKB erkende opleidingspoot maakt QS daarin uniek. </font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Deze ontwikkeling is alleen mogelijk geweest door het groeiend aantal trouwe klanten en partners. Namens alle medewerkers van QS: bedankt voor uw vertrouwen in onze dienstverlening! Wij blijven graag uw partner en verwelkomen ook graag u als nieuwe klant! </font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">QS Testing &ndash; Inspection &ndash; Certificiation</font></p> <p style="margin: 0cm;"><a href="http://www.qsbv.com"><font color="#0563c1" face="Calibri" size="3">www.qsbv.com</font></a><font color="#000000" face="Calibri" size="3"> </font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> </div> <p style="margin: 0cm;"><img alt="" src="/media/KOS_9183%20basis%20met%20correcties.jpg" style="width: 500px; height: 235px;" /><font color="#000000" face="Calibri" size="3"> </font></p> <p style="margin: 0cm;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200 Afschuiftest geokunststoffen http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/83/afschuiftest-geokunststoffen <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/83/afschuiftest-geokunststoffen"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/83.jpg"/></a><br/> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="background: white; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">Bij de aanleg van afdichtingconstructies met geokunststoffen op taluds is het belangrijk verantwoording te kunnen afleggen over de stabiliteit. Het volledig onafhankelijk uitvoeren van afschuiftesten om de wrijvingseigenschappen van geokunststoffen te verifi&euml;ren kan nu door QS in haar state-of-the-art laboratorium in Bennekom worden uitgevoerd.<br /> Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze <a href="http://www.qsbv.com/nl/88/afschuiftest-geokunststoffen">link</a></span><br /> &nbsp;</p> Sun, 31 Aug 2025 00:00:00 +0200 Uitbreiding elektrisch laden bij QS http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/82/uitbreiding-elektrisch-laden-bij-qs <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/82/uitbreiding-elektrisch-laden-bij-qs"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/82.jpg"/></a><br/> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Bij het nieuwe pand van QS zijn sinds kort extra laadpunten in gebruik genomen. Hiermee kunnen nu tegelijkertijd 6 elektrische voertuigen bij QS geladen worden met aantoonbare gecertificeerde groene stroom!</font></p> Sat, 02 Aug 2025 00:00:00 +0200 NTA 8828 opleidingen bij QS weer van start http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/81/nta-8828-opleidingen-bij-qs-weer-van-start <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/81/nta-8828-opleidingen-bij-qs-weer-van-start"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/81.jpg"/></a><br/> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Vandaag (2 juni) zijn de opleidingen en examens in het kader van de NTA 8828 bij QS weer hervat. Een specifiek protocol is opgesteld met als doel opleidingen en examens volgens de NTA 8828 vanaf heden weer veilig doorgang te kunnen laten vinden tijdens de coronacrisis.</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">De geldende adviezen en maatregelen van het RIVM en het protocol &lsquo;Samen veilig doorwerken&rsquo; van Bouwend Nederland en Techniek Nederland vormen de basis van ons QS protocol, aangevuld met locatie- en handelingspecifieke details.</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">QS verzorgt zowel de driedaagse volledige opleiding als ook de &eacute;&eacute;ndaagse herhalingscursus voor hercertificering van elektrolassers en lastoezichthouders. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">De opleidingen zullen in kleinere groepen van maximaal 4 deelnemers worden gegeven. Ondanks de kleinere groepen heeft QS besloten om de dienstverlening tegen dezelfde tarieven aan te bieden. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Ook worden onze opleidingen op maat weer opgepakt en is het hiermee mogelijk om in een aangepaste vorm de opleidingen in de avond en/of op zaterdag te organiseren.</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Voor meer informatie over onze lasopleidingen of een vrijblijvende offerte kunt u contact op nemen met dhr. Jorn Bronsvoort via </font><a href="mailto:NTA8828@qsbv.com"><font color="#0563c1" face="Calibri" size="3">NTA8828@qsbv.com</font></a><font color="#000000" face="Calibri" size="3"> of 088 166 2000.</font></p> <br /> &nbsp; Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 +0200 Verlengen NTA 8828 Certificaten http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/77/verlengen-nta-8828-certificaten LET OP: dit jaar zullen de eerste NTA 8828 certificaten verlopen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor het verlengen van uw NTA 8828 PE-Elektrolasser of PE-Lastoezichthouder certificaat? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons via 088-166 2000 of stuur een e-mail naar NTA8828@qsbv.com.&nbsp; Mon, 18 Mar 2030 00:00:00 +0100 QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/71/qs-inspection-en-abv-haukes-bundelen-krachten <a target="_blank" href="http://www.qsbv.com/nl/41/news/nieuwsbericht/71/qs-inspection-en-abv-haukes-bundelen-krachten"><img alt="" border="0" src="http://www.qsbv.com/media/system/nieuws/71.jpg"/></a><br/> Als inspectie-experts op het gebied van bodembescherming zorgen wij voor gedegen, onafhankelijke kwaliteitscontroles. Dit doen we sinds een jaar samen met ABV Haukes uit Nijmegen. Door onze kennis samen te voegen, kunnen we IBC-werken sneller en effici&euml;nter inspecteren volgens Protocol 6902. Zo garanderen we een onafhankelijke toetsing die voldoet aan alle criteria.&nbsp;<br /> <br /> Inmiddels hebben we samen al 23 IBC-werken vakkundig ge&iuml;nspecteerd. Dit zijn grond-, weg- en waterbouwkundige werken waarin verontreinigde bouwstoffen zijn gebruikt. Bijvoorbeeld afval van energiecentrales, bodemassen en -slakken. Deze bouwstoffen mogen alleen worden toegepast in werken met isolatie-, beheer- en controlemaatregelen (IBC). Dit betekent dat deze werken na oplevering regelmatig grondig moeten worden ge&iuml;nspecteerd om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen.&nbsp;<br /> <br /> Samen met ABV Haukes controleren wij op onder meer stagnatie in de drainage, verzakkingen of een verzwakte constructie. Dankzij de periodieke inspecties kunnen zwakheden in de constructie op tijd worden ontdekt &eacute;n hersteld.&nbsp;<br /> <br /> <br /> <img alt="" src="/media/20180307%20ABV%20%26%20QS%20LR-10.JPG" style="width: 351px; height: 234px;" /> Mon, 12 May 2025 00:00:00 +0200